Memòries: la nostra història

La Universitat connectada amb el futur de la societat

Sumari

  • Presentació de la rectora
  • El curs de l'any
  • La UOC en xifres
  • La UOC al món
  • Recerca, transferència i innovació
  • Docència i qualitat
  • Memòria econòmica
  • Webs UOC
  • Equip de govern

Document complet (PDF | 4 MB)