Memòries: la nostra història

La UOC, més Universitat, més oberta, més connectada

Sumari

  • Presentació de la rectora
  • El curs de l'any
  • La UOC en xifres
  • La UOC al món
  • Docència i qualitat
  • Recerca, transferència i innovació
  • Memòria econòmica
  • Nou portal, nous espais, noves eines, nous serveis
  • La UOC a la butxaca
  • UOC&Plugged

Document complet (PDF | 3 MB)