1. Quina és l'oferta formativa de la UOC?

L’oferta formativa de la UOC es compon de més de 850 titulacions en línia dels tipus següents:

Graus

Amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System, 'sistema europeu de transferència de crèdits') i una durada estimada de 8 semestres, els graus de la UOC ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional.

Són titulacions oficials reconegudes per l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES). Estan avalades per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que asseguren el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Els graus condueixen a la consecució d’un títol oficial atorgat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport d’Espanya.

Els equivalents als graus a Llatinoamèrica són llicenciatures o carreres universitàries de pregrau en alguns països.

Màsters universitaris

De caràcter oficial i amb una càrrega lectiva mínima de 60 crèdits ECTS, amb una durada mínima de dos semestres, equivalen a les maestrías a Llatinoamèrica. Els màsters permeten una especialització professional i acadèmica, i l’accés als estudis de doctorat.

Igual que els graus, són titulacions oficials adaptades a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES), avalades per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Disposen d’un exhaustiu sistema de garantia interna de la qualitat que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Els màsters universitaris condueixen a la consecució d’un títol oficial del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport d’Espanya. Els títols equivalents en altres països són els magísteres, maestrías i estudis de postgrau.

Formació de postgrau

La UOC ofereix més de 300 programes distribuïts en 12 àmbits de coneixement avalats per l’aplicació de protocols interns per al compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema universitari europeu.

La formació de postgrau de la UOC inclou màsters, postgraus i especialitzacions. Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 6 mesos i 2 anys, aproximadament.

Cursos d'idiomes

El Centre d’Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos en línia d’anglès, francès, alemany, xinès, japonès i català adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Seminaris, cursos i assignatures

Durant tot l’any, la UOC ofereix cursos i seminaris de curta durada (25 hores), i també assignatures per a cursar lliurement de qualsevol dels àmbits d’estudi de la Universitat, sense dependre de la formació i els coneixements previs.

Així mateix, la UOC, per mitjà de UOC X, disposa de cursos que capaciten per a la realització de les proves d’accés necessàries per a cursar formació universitària a Espanya.

Doctorat

Actualment, la UOC ofereix tres programes de doctorat en línia: el doctorat d’Educació i TIC (e-learning), el doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement i el doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria adreçats a estudiants, investigadors i professors per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

2. Puc estudiar des de qualsevol lloc del món?

Com a universitat en línia, els cursos de la UOC estan oberts al món i proporcionen flexibilitat en el temps i en l’espai. Actualment s’ofereixen cursos en català, espanyol i anglès. Els estudiants es poden matricular per internet i seguir un procés d’avaluació contínua per la xarxa més una prova final. En el cas de residents fora d’Espanya, la prova final pot ser virtual (per internet) en la majoria de les assignatures, excepte en les que tenen examen final presencial obligatori (una minoria en els plans d’estudi).

3. Els estudis són completament virtuals o m'hauré de desplaçar per a fer els exàmens?

Tots els estudis es poden fer completament en línia per mitjà del Campus Virtual. En el cas dels graus o les assignatures per a cursar lliurement, l’avaluació final de les assignatures d’aquests programes es pot portar a terme en general virtualment; en el cas que es plantegi la realització d’un examen presencial, la UOC establirà seus de proximitat al país d’origen. En el cas dels màsters universitaris i postgraus, l’avaluació de les assignatures d’aquests programes es pot fer totalment de manera virtual.

4. Què és el Campus Virtual?

És l’espai al qual es pot accedir sense barreres físiques des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, on l’estudiant trobarà les eines necessàries per a l’estudi i la comunicació. És un campus universitari que els estudiants poden portar a la butxaca i al qual poden accedir des de qualsevol lloc del món, entrar a les seves aules, consultar activitats o fer tràmits administratius a la Secretaria, etc.

5. Com són els recursos d'aprenentatge?

Autors, professors i professionals elaboren continguts per a la UOC. Són recursos d’aprenentatge adaptats a les necessitats de cada assignatura, per això poden ser de naturalesa molt diversa: textual, web, audiollibre, videollibre...

6. Com és el model d'aprenentatge de la UOC?

Basat en les tecnologies de la informació i la comunicació, el model pedagògic de la UOC situa l’estudiant en el centre del procés d’aprenentatge. A la nostra universitat, l’estudiant és el protagonista d’un procés de formació, gestiona el seu propi temps, planifica el seu ritme d’estudi i construeix el seu propi itinerari acadèmic.

7. S'avaluaran els meus estudis?

Sí, l’avaluació contínua garanteix el progrés acadèmic de l’estudiant i que aquest tregui tant de partit com sigui possible del curs. Durant tot el procés acadèmic, el professor col·laborador guia l’estudiant de manera personalitzada en els seus estudis.

8. Els títols oficials de la UOC tenen validesa fora d'Espanya?

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES), que faculten els seus posseïdors per a gaudir dels drets que, en cada cas, els atorgui la legislació espanyola vigent.

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC serà determinada en cada cas per les lleis d’educació de cada país.

La Secretaria de la Universitat Oberta de Catalunya fa els tràmits necessaris perquè els títols oficials de la UOC o altres documents acadèmics siguin oficials fora d’Espanya. Fins ara els tràmits d’aquest tipus s’havien de gestionar mitjançant el Ministeri d’Educació, Ciència i Esports i del Ministeri de Justícia. Ara aquestes gestions es poden sol·licitar per mitjà de la Secretaria de la UOC.

9. Com es legalitzen el títol de la UOC i altres documents acadèmics?

Des del Campus Virtual de la UOC s'ofereix dos tràmits nous per si cal que el teu títol oficial de la UOC o altres documents acadèmics siguin vàlids als països membres del Conveni de la Haia.

Fins ara els tràmits d’aquest tipus s’havien de gestionar primer directament al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i després al Ministeri de Justícia. Ara aquestes gestions es poden sol·licitar per mitjà del Campus Virtual de la UOC.

Si vols que el títol tingui efectes en un país que no pertany al Conveni de la Haia: l’has de legalitzar portant-lo, primer, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i, després, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Trobaràs més informació al web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Legalització d'un títol oficial

Des del Campus Virtual es fan els tràmits necessaris perquè el teu títol oficial de la UOC sigui vàlid en els països membres del Conveni de la Haia. Per a sol·licitar-lo has de tenir el títol oficial o la sol·licitud del títol acceptada. Has d’autoritzar la Universitat, presentar la documentació necessària (inclòs el títol signat) i efectuar un pagament. Rebràs el títol legalitzat entre dotze i catorze setmanes després de confirmar la modalitat d’enviament.

Més informació al Campus Virtual: Tràmits / Sol·licitud de documents

El títol de màster o postgrau propi

Si necessites que el títol de màster o postgrau propi tingui validesa fora del territori espanyol, pots demanar-ne la legalització mitjançant un notari. El tràmit pot durar uns sis mesos. En acabar, t’avisarem amb un missatge electrònic i rebràs la legalització com a document adjunt al títol.

Més informació al Campus Virtual: Tràmits / Sol·licitud de documents

Documents acadèmics legalitzats

Aquesta petició s’ha de fer per a legalitzar un conjunt de documents: el certificat substitutori del títol, el certificat acadèmic personal (CAP), els programes i els plans docents. El tràmit inclou tots els documents; no es poden sol·licitar per separat.

Aquests dos tràmits s’afegeixen a l’opció de sol·licitud de preparació de programes docents per a legalitzar que ja s’oferia.

Més informació al Campus Virtual: Tràmits / Sol·licitud de documents

10. Què són els tràmits de legalització?

Els tràmits de legalització certifiquen l’autenticitat dels documents públics. Es gestionen només per als països que han signat el Conveni de la Haia. Els documents emesos en un país signant del Conveni que han estat legalitzats poden ser reconeguts en qualsevol altre país del Conveni sense necessitat de cap altre tipus d’autenticació.

Més informació sobre la legalització única al web del Ministeri de Justícia.

11. Com s'ha de fer la revalidació o l'homologació dels títols emesos per la UOC?

Cada país decideix com es fa el tràmit de revalidació o homologació dels títols universitaris emesos per universitats estrangeres.

Convalidació de títols oficials espanyols a Colòmbia

El tràmit es duu a terme al Ministeri d’Educació Nacional.

Es pot consultar més informació en l'enllaç següent:


Reconeixement i inscripció de títols oficials espanyols a Equador

El tràmit es realitza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

La UOC està inclosa en el llistat del registre automàtic d'universitats, per tant el tràmit es farà per la modalitat Listado. La SENESCYT reconeix oficialment els títols de la UOC facilitant el procés d'homologació.

Segons el reglament de la SENESCYT, de moment queden exclosos de la llista per a l'homologació automàtica els graus de Tecnologia de Telecomunicacions i Logopèdia i els programes de màster de Bioinformàtica i bioestadística, Enginyeria de Telecomunicacions, Neuropsicologia, Nutrició i salut, Psicologia General Sanitària, Psicologia infantil i juvenil, i Psicologia General Sanitària.

Es pot consultar més informació a l'enllaç següent: 


Revalidació de títols oficials espanyols a Mèxic

El tràmit s’efectua a la Direcció General d’Acreditació, Incorporació i Revalidació de la Secretaria d’Educació Pública (SEP).

Es pot consultar més informació en els enllaços següents:


Reconeixement de títols oficials espanyols al Perú

El tràmit es duu a terme a la Superintendència Nacional d’Educació Superior Universitària (SUNEDU).

Es pot consultar més informació a l’enllaç següent:


Homologació de títols oficials espanyols a Xile

El tràmit es duu a terme a la Universitat de Xile, que és l’entitat encarregada d’homologar títols estrangers a efectes acadèmics i laborals a Xile.

Es pot consultar més informació en els enllaços següents:

12. Hi haurà alguna tutoria disponible?

El model pedagògic de la UOC proporciona una tutoria contínua a l’estudiant.

13. Quina diferència hi ha entre un màster universitari i un màster propi?

Els màsters universitaris són màsters oficials que permeten una especialització professional i acadèmica, i també l’accés als estudis de doctorat.

Són titulacions oficials adaptades a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i avalades per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Els màsters propis (maestrías a Llatinoamèrica) són programes d’alt nivell orientats a l’especialització professional i a l’adquisició de competències qualificades. El seu itinerari formatiu engloba postgraus i especialitzacions per al desenvolupament d’una carrera professional centrada en la consecució de resultats. Els màsters propis no donen accés als estudis de doctorat.

Els màsters propis de la UOC estan avalats per l’aplicació de protocols interns per al compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema universitari europeu.

14. Com funciona la Biblioteca?

La Biblioteca permet l’accés a tots els recursos d’informació. El catàleg i la col·lecció digital inclouen tant documents en format físic com documents electrònics i digitals, als quals es pot accedir directament des del registre bibliogràfic. També es proporciona accés a altres catàlegs d’arreu del món.

Com a complement de tota aquesta informació, la Biblioteca també ofereix serveis per a la recerca i l’aprenentatge, informació bibliogràfica, cerques documentals, formació en competències informacionals i una varietat de serveis personalitzats que facilitaran el treball de l’estudiant i li permetran dur-lo a terme i complementar-lo d’una manera fàcil i eficient.

15. Quina edat he de tenir per a estudiar a la UOC?

No hi ha requisits d’edat per a estudiar a la UOC. Tan sols cal tenir l’ensenyament previ indicat per a cada curs específic, en els casos en què es requereixi.

Contacta amb els nostres assessors de formació si tens preguntes específiques que no es cobreixin en aquest espai.