Fets i xifres

2a institució de formació en línia de parla hispana del món en el Rànquing de Hamilton Global Intelligence

Oferta formativa en línia
27
graus

44
màsters universitaris

4
doctorats

30
màsters propis

231
diplomes de postgrau i especialitzacions

*dades del curs 2017-2018

Tota l'oferta formativa.

89
seminaris i cursos d'idiomes

200
assignatures per a cursar lliurement

141
programes de desenvolupament continu

8
cicles formatius de grau superior d'FP Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC

10
MOOC

*dades del curs 2017-2018

Estudiants

58.383
estudiants*
 

El 80%
estudia i treballa

El 88%
repetiria la mateixa titulació

 

*dades del curs 2016-2017

Graduats

58.792
graduats
 

El 93%
té feina 

El 91%
tornaria a triar la UOC

Activitat internacional

152
convenis amb empreses i institucions de tot el món

35
xarxes educatives internacionals

2
càtedres UNESCO

Estudiants en més de 90 països

Mapa d'estudiants de la UOC al món

Professorat i personal

338
professorat propi i personal investigador 

3.710
professorat col·laborador i tutors

502
personal de gestió

*dades del curs 2016-2017

El 85% dels professors propis són doctors. 

D'aquests, el 76% s'ha acreditat.

Recerca

3
centres de recerca

43
grups de recerca

Més de 300
investigadors

154
tesis doctorals llegides (fins el curs 2016-2017)

Coneixement

7
revistes científiques

3
revistes de divulgació científica

La UOC en xarxa

649.205
usuaris únics mensuals del web de la UOC

448.705
seguidors a les xarxes socials

Instagram

6.091
seguidors

Facebook

14
pàgines oficials

127.889
seguidors (totes les pàgines)

LinkedIn

108.489
membres de la pàgina de la universitat

5.671
membres del grup UOC Alumni

Twitter

42
comptes actius

175.568
seguidors (tots els comptes)

YouTube

14.024
seguidors

10.876.682
reproduccions acumulades

Memòria econòmica

Pressupost 2017

Ingressos: 
108.685.000 €

Despeses: 
108.685.000 €

Inversions: 
6.850.000 €