Fets i xifres

2a institució de formació en línia de parla hispana del món en el Rànquing de Hamilton Global Intelligence

Oferta formativa en línia
27
graus

44
màsters universitaris

4
doctorats

30
màsters propis

231
diplomes de postgrau i especialitzacions

*dades del curs 2017-2018

Tota l'oferta formativa.

89
seminaris i cursos d'idiomes

200
assignatures per a cursar lliurement

141
programes de desenvolupament continu

8
cicles formatius de grau superior d'FP Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC

10
MOOC

*dades del curs 2017-2018

Estudiants

54.312
estudiants
 

El 80%
estudia i treballa

El 88%
repetiria la mateixa titulació


 

Graduats

58.792
graduats
 

El 93%
té feina 

El 91%
tornaria a triar la UOC

Activitat internacional

152
convenis amb empreses i institucions de tot el món

35
xarxes educatives internacionals

3
càtedres UNESCO

Estudiants en més de 90 països

Mapa d'estudiants de la UOC al món

Professorat i personal

406
professorat propi i personal investigador 

3.536
professorat col·laborador i tutors

582
personal de gestió

*dades del curs 2016-2017

El 82% dels professors propis són doctors. 

D'aquests, el 77% s'ha acreditat.

Recerca

3
centres de recerca

45
grups de recerca

Més de 400
investigadors

140
tesis doctorals llegides (fins el curs 2015-2016)

2
empreses derivades (spin-offs)

Coneixement

7
revistes científiques

3
revistes de divulgació científica

La UOC en xarxa

699.503
usuaris únics del web de la UOC

371.878
seguidors a les xarxes socials

Instagram

5.813
seguidors

Facebook

13
pàgines oficials

107.576
seguidors (totes les pàgines)

LinkedIn

71.229
membres de la pàgina de la universitat

5.603
membres del grup UOC Alumni

Twitter

45
comptes actius

168.226
seguidors (tots els comptes)

YouTube

11.154
seguidors

8.325.371
reproduccions acumulades

Memòria econòmica

Pressupost 2018

Ingressos: 
114.271.000 €

Despeses: 
114.271.000 €

Inversions: 
7.038.000 €