Fets i xifres

Estudis

22
graus

35
màsters universitaris

3
doctorats

29
màsters propis

239
diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos

* dades del curs 2016-2017

97
cursos de curta durada i idiomes

41
cursos de formació superior per a professionals

4
Formació professional de grau superior

* dades del curs 2016-2017

Estudiants

54.059
estudiants

80%
estudia i treballa

 


 

6.438 aules obertes   

Graduats

58.792
graduats

92%
tornaria a triar la UOC

88%
repetiria la mateixa titulació

82%
té feina relacionada amb els estudis

Activitat internacional

152
convenis amb empreses i institucions de tot el món

35
xarxes educatives internacionals

3
càtedres UNESCO

Estudiants en més de 90 països

Mapa d'estudiants de la UOC al món

Professorat i personal

366
professorat propi i investigador

2.988
personal docent col·laborador

504
personal de gestió

El 78% dels professors propis són doctors. 

D'aquests, el 74% s'ha acreditat.

Recerca

3
centres de recerca

45
grups de recerca

Més de 400
investigadors

4
programes de doctorat

2
empreses derivades (spin-offs)

* dades del curs 2016-2017

Coneixement

14.743
lectors subscrits a les publicacions digitals

5.933.935
documents baixats del dipòsit documental

221
llibres publicats per Editorial UOC

La UOC en xarxa

2.262.127
usuaris del Campus Virtual (dades anuals)

1.091.127
usuaris únics del web de la UOC (mitjana mensual)

299.546
seguidors a les xarxes socials

Instagram

2.713
seguidors

Facebook

13
pàgines oficials

57.273
seguidors (totes les pàgines)

LinkedIn

62.111
membres de la pàgina de la universitat

5.208
membres del grup UOC Alumni

Twitter

42
comptes actius

134.978
seguidors (tots els comptes)

YouTube

4.905
vídeos

3.138.956
reproduccions acumulades

Memòria econòmica

Despeses (2015): 
93.667.000 €

Inversions (2015): 
5.142.000 €