Què és l'EEES? - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai de Bolonya
Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Què és l'EEES?

Procés de Bologna

El juny de 1999 els ministres amb competències en ensenyament superior de 29 països europeus varen signar la Declaració de Bolonya, que estableix els fonaments per a la construcció de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).

L'EEES impulsa un canvi en les metodologies docents que centren l'objectiu en el procés d'aprenentatge de l'estudiant i promou la millora de la qualitat i la competitivitat internacional de l'ensenyament superior a Europa, de manera que permeti augmentar la mobilitat i l' ocupació dels titulats universitaris europeus.

Amb la mirada posada en l'objectiu de formar professionals capaços i competents, un programa o titulació en el nou marc de l'EEES ja no es defineix només a partir d'una llista prescriptiva de matèries troncals, obligatòries i optatives que s'han de cursar, sinó que la titulació s'erigeix com un projecte educatiu de la universitat que la proposa.

Actualment l'EEES compta amb la participació de 46 estats europeus, no únicament els països de la UE, sinó també països de l'espai europeu de lliure comerç i països de l'est i del centre d'Europa.

Els principis de l’EEES

La Declaració de Bolonya estableix les bases per a la construcció d'un espai europeu d'ensenyament superior, organitzat a partir de quatre principis:

 

  • Qualitat. S'estableixen criteris i metodologies d'avaluació de la qualitat comparables entre països per a assegurar la qualitat dels estudis i els títols emesos per les diferents institucions educatives europees. Compartir criteris i mètodes fomenta la confiança mútua entre institucions i facilita el reconeixement de titulacions.

 

  • Mobilitat. Es treballa per eliminar obstacles i facilitar que estudiants, professors i personal administratiu de les universitats i institucions europees d'ensenyament superior puguin desenvolupar la seva activitat acadèmica o professional en altres institucions educatives i en altres països.
  •  
  • Diversitat. No es tracta d'implantar un sistema educatiu únic, uniforme i homogeni a tot Europa, sinó de fer que els sistemes dels diferents països siguin transparents i comparables.
  •  
  • Competitivitat. Els ciutadans europeus hauran de poder rebre una formació superior que els faci competents en la seva professió i, alhora, els permeti ser competitius en el mercat laboral d'un món globalitzat, tenint en compte el nivell que actualment ofereixen altres països de fora de l'àmbit europeu, com ara els Estats Units.
  •