• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Model educatiu

L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior

El juny de 1999 els ministres amb competències en educació superior de 29 països europeus varen signar la Declaració de Bolonya, que estableix els fonaments per a la construcció de l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

 

  Tria de notícies
  Què és l'EEES?
  Instruments de l'EEES
  Estructura dels ensenyaments
  Preguntes més freqüents
  Documents de referència


L'EEES a la UOC

La UOC ha posat en marxa diferents iniciatives internes amb l'objectiu d'afrontar amb la màxima garantia de qualitat el procés d'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior.

 

 
  Titulacions adaptades
  Disseny de titulacions a la UOC
  Documents per al disseny de titulacions
  Elements de programa
  Competències UOC
  Mobilitat