Pràctiques curriculars

Són les activitats acadèmiques del pla d'estudis de cada titulació i tenen la durada en crèdits ECTS que els sigui assignada, a raó de 25 hores per crèdit de l'assignatura.

Preferentment es duen a terme dins del període de docència de l’assignatura, sempre en el semestre de la matrícula.

Les pràctiques curriculars són les que es corresponen amb una assignatura obligatòria o optativa d'uns estudis de primer o segon cicle, grau o màster universitari. Els requisits s'estableixen en els plans d’estudis corresponents.

La durada de les practiques curriculars ve marcada pels crèdits de l’assignatura i 25 hores corresponen a un crèdit ECTS.

 

  • Arts i Humanitats
  • Ciències de la Salut
  • Ciències de la Informació i de la Comunicació
  • Dret i Ciència Política
  • Economia i Empresa
  • Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Psicologia i Ciències de l'Educació