Pràctiques no curriculars

Són les activitats que es poden fer de manera voluntària, prioritàriament durant el període formatiu.

 

 

 

 

 

L’estudiant pot sol·licitar la realització de pràctiques externes no curriculars sempre que compleixi els requisits següents:

 • Estar matriculat en una titulació de:
  • grau o primer cicle (diplomatura, llicenciatura o enginyeria)
  • un màster
  • un curs de postgrau
  • o un curs d’especialització
   No poden fer aquestes pràctiques els estudiants matriculats en cursos d’actualització, Ateneu Universitari, Universitat d’Estiu o Centre d'Idiomes Moderns.
    
 • Les pràctiques han d’estar vinculades al pla d’estudis que s’està cursant.
   
 • En el cas de cursar una titulació de primer cicle o grau, haver superat el 50% dels crèdits de la titulació (aquest requisit no és necessari per als estudiants de titulacions de segon cicle, màsters i postgraus).

 • Les pràctiques només es poden iniciar un cop sigui efectiva la matrícula del semestre en el qual es duen a terme.
   
 • Un conveni queda anul·lat automàticament en el moment en què l’estudiant deixa d’estar matriculat.
   
 • L’horari ha de ser compatible amb l'activitat acadèmica pròpia d’estudis d’e-learning, amb una durada màxima de 8 hores diàries (la Universitat recomana que no superin les 6 hores diàries).
   
 • Tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic, a excepció de les pràctiques vinculades als cursos d'especialització, que tenen una durada màxima de 375 hores.
   
 • Es poden fer un màxim de dos convenis en una mateixa empresa o institució, amb una durada màxima de 750 hores cadascun.