Són les activitats que es poden fer de manera voluntària, prioritàriament durant el període formatiu.

 

 

 

 

 

Requisits per a la realització de pràctiques externes no curriculars

L’estudiant pot sol·licitar la realització de pràctiques externes no curriculars sempre que compleixi els requisits següents:

 • Estar matriculat en una titulació de:
  • grau o primer cicle (diplomatura, llicenciatura o enginyeria)
  • un màster
  • un curs de postgrau
  • o un curs d’especialització
   No poden fer aquestes pràctiques els estudiants matriculats en cursos d’actualització, Ateneu Universitari, Universitat d’Estiu o Centre d'Idiomes Moderns.
    
 • Les pràctiques han d’estar vinculades al pla d’estudis que s’està cursant.
   
 • En el cas de cursar una titulació de primer cicle o grau, haver superat el 50% dels crèdits de la titulació (aquest requisit no és necessari per als estudiants de titulacions de segon cicle, màsters i postgraus).

Durada de les pràctiques

 • Les pràctiques només es poden iniciar un cop sigui efectiva la matrícula del semestre en el qual es duen a terme.
   
 • Un conveni queda anul·lat automàticament en el moment en què l’estudiant deixa d’estar matriculat.
   
 • L’horari ha de ser compatible amb l'activitat acadèmica pròpia d’estudis d’e-learning, amb una durada màxima de 8 hores diàries (la Universitat recomana que no superin les 6 hores diàries).
   
 • Tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic, a excepció de les pràctiques vinculades als cursos d'especialització, que tenen una durada màxima de 375 hores.
   
 • Es poden fer un màxim de dos convenis en una mateixa empresa o institució, amb una durada màxima de 750 hores cadascun.