• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis, escoles i ctedres
Estudis de Dret i Cincia Poltica

Vdeo destacat

<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/w1IHMTJus14?version=3&f=videos&c=uocmetrics@gmail.com&d=AWGLNpgX9SUBQwj5zYYMmIYO88HsQjpE1a8d1GxQnGDm&app=youtube_gdata"> <img class="image_video" alt="Video" src="" /> <div class="title_top_video">Video</div> <div class="backgroundImgVideo"></div> </a>
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/o6P0S_US1I4?version=3"> <img class="image_video" alt="La inserci professional dels criminlegs en l'mbit privat i en l'mbit pblic" src="https://i.ytimg.com/vi/o6P0S_US1I4/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

La inserci professional dels criminlegs en l'mbit privat i en l'mbit pblic

1H28:38
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/MMtMfShI5uo?version=3"> <img class="image_video" alt="Como elaborar un TFG (Criminologa)" src="https://i.ytimg.com/vi/MMtMfShI5uo/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

Como elaborar un TFG (Criminologa)

1H20:52
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/6jpoXBA8UhY?version=3"> <img class="image_video" alt="III Jornada orientaci professional fiscalitat: Montserrat Peret" src="https://i.ytimg.com/vi/6jpoXBA8UhY/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

III Jornada orientaci professional fiscalitat: Montserrat Peret

11:43
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/helxY9Zy4hc?version=3"> <img class="image_video" alt="III Jornada orientaci professional fiscalitat: Eudald Vigo" src="https://i.ytimg.com/vi/helxY9Zy4hc/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

III Jornada orientaci professional fiscalitat: Eudald Vigo

22:14
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/OAUaL7LyXBA?version=3"> <img class="image_video" alt="III Jornada orientaci professional fiscalitat: Anna Guembe" src="https://i.ytimg.com/vi/OAUaL7LyXBA/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

III Jornada orientaci professional fiscalitat: Anna Guembe

32:
+