• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis, escoles i ctedres
Estudis de Psicologia i Cincies de l'Educaci

Debats d'Educaci

Vdeo destacat

<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/JKKhjSdMbH4?version=3&f=videos&c=uocmetrics@gmail.com&d=AWGLNpgX9SUBQwj5zYYMmIYO88HsQjpE1a8d1GxQnGDm&app=youtube_gdata"> <img class="image_video" alt="Video" src="" /> <div class="title_top_video">Video</div> <div class="backgroundImgVideo"></div> </a>
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/z2lqUhYgFOU?version=3"> <img class="image_video" alt="Sunanna Chand ? Les ciutats com a xarxes d'aprenentatge connectat (RESUM)" src="https://i.ytimg.com/vi/z2lqUhYgFOU/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

Sunanna Chand ? Les ciutats com a xarxes d'aprenentatge connectat (RESUM)

5:52
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/xOir-9hYHvw?version=3"> <img class="image_video" alt="Les ciutats com a xarxes d'aprenentatge connectat ? El model Remake Learning de Pittsburg" src="https://i.ytimg.com/vi/xOir-9hYHvw/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

Les ciutats com a xarxes d'aprenentatge connectat ? El model Remake Learning de Pittsburg

1H23:54
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/46xezhAd0TU?version=3"> <img class="image_video" alt="Sunanna Chand - Cities as connected learning networks - The Pittsburgh Remake Learning model" src="https://i.ytimg.com/vi/46xezhAd0TU/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

Sunanna Chand - Cities as connected learning networks - The Pittsburgh Remake Learning model

1H23:51
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/eRYEbWigccs?version=3"> <img class="image_video" alt="Steven Hodas ? Com connectar el mercat tecnolgic educatiu amb els docents perqu sigui til (Resum)" src="https://i.ytimg.com/vi/eRYEbWigccs/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

Steven Hodas ? Com connectar el mercat tecnolgic educatiu amb els docents perqu sigui til (Resum)

6:55
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/JX2ztqRKu3g?version=3"> <img class="image_video" alt="Steven Hodas ? Com connectar el mercat tecnolgic educatiu amb els docents perqu sigui til" src="https://i.ytimg.com/vi/JX2ztqRKu3g/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

Steven Hodas ? Com connectar el mercat tecnolgic educatiu amb els docents perqu sigui til

1H13:22
+