• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis, escoles i ctedres
Estudis de Psicologia i Cincies de l'Educaci

Dilluns del Mster

Vdeo destacat

<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/iTg8D-xVHZo?version=3&f=videos&c=uocmetrics@gmail.com&d=AWGLNpgX9SUBQwj5zYYMmIYO88HsQjpE1a8d1GxQnGDm&app=youtube_gdata"> <img class="image_video" alt="Video" src="" /> <div class="title_top_video">Video</div> <div class="backgroundImgVideo"></div> </a>
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/FvSGpJa2Vjo?version=3"> <img class="image_video" alt="UPF-UOC_Accs a l'ensenyament secundari en centres de titularitat pblica i privada" src="https://i.ytimg.com/vi/FvSGpJa2Vjo/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

UPF-UOC_Accs a l'ensenyament secundari en centres de titularitat pblica i privada

1H19:56
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/h6T5MZ9QwzE?version=3"> <img class="image_video" alt="UPF-UOC_Dilluns del Mster. Tutoria i Orientaci" src="https://i.ytimg.com/vi/h6T5MZ9QwzE/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

UPF-UOC_Dilluns del Mster. Tutoria i Orientaci

1H9:5
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/f8GdyYhZbY4?version=3"> <img class="image_video" alt="UPF-UOC_Integraci d'eines TIC a l'ensenyament secundari" src="https://i.ytimg.com/vi/f8GdyYhZbY4/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

UPF-UOC_Integraci d'eines TIC a l'ensenyament secundari

1H14:7
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/IHCppgpjvro?version=3"> <img class="image_video" alt="UPF-UOC_Dilluns del Mster. Carrera docent i formaci permanent" src="https://i.ytimg.com/vi/IHCppgpjvro/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

UPF-UOC_Dilluns del Mster. Carrera docent i formaci permanent

1H3:13
+
<a class="link_video" href="http://www.youtube.com/v/t9vnx0LZz1M?version=3"> <img class="image_video" alt="UPF-UOC_Integraci d'eines TIC a l'ensenyament secundari" src="https://i.ytimg.com/vi/t9vnx0LZz1M/default.jpg"/> <span class="backgroundImgVideo"></span> </a>

UPF-UOC_Integraci d'eines TIC a l'ensenyament secundari

1H14:7
+