Es publica el llibre "Salvem l'art! La protecció del patrimoni cultural català durant la guerra civil"