Es publica el "Llibre d'estil de la Diputació de Girona" de Verónica Solà, llicenciada en Filologia catalana a la UOC