Sobre el gènere


S'ha d'anar amb compte amb el gènere d'alguns substantius que sovint s'utilitza malament, sobretot per influència del castellà (amb tot, dialectalment el gènere pot ser diferent del que demana la llengua normativa).

 • Són masculins els mots següents: afores, anell, avantatge (i desavantatge), bacteri, batent (d'una porta, per exemple), compte, corrent, costum, deute, dot, dubte, escafandre, espinacs, estratagema, fel, front, full (diferent de fulla), llegum, narius, orde (religiós, per exemple), pendent, senyal, tèrmit (insecte), titella.
   el costum de comprar espinacs congelats i llegums cuits [i no pas la costum ni espinaques congelades i llegums cuites].

   Hi ha molts avantatges en aquesta manera de fer la feina [i no pas moltes avantatges].

   Aquesta muntanya té un pendent molt pronunciat [i no pas una pendent molt pronunciada].
 • Són femenins els mots següents: allau, anàlisi (i els mots amb aquesta terminació: crisi, psicosi, tesi, etc.), aroma, calor (i tot d'altres mots amb aquest sufix: blancor, esplendor, resplendor, olor, suor, verdor), cercavila, dent, grip, icona, gla, marató, postres, remor, resta, síncope, síndrome (i, doncs, sida) i alguns rius (la Garona, la Gavarresa, la Muga, la Noguera, la Sénia, la Tet, la Tordera, la Valira).
   Durant els primers dies experimenten la síndrome d'abstinència [i no pas el síndrome].

   Ha fet una anàlisi molt acurada de l'obra [i no pas un anàlisi... acurat].

   Quina esplendor, aquest paisatge [i no pas Quin esplendor]!
 • Són masculins i femenins amb el mateix significat els mots següents: amor, color, crin, crisma, èmfasi, mar, rubor, sarment, serpent (però serp és femení), vessant (només quan significa 'aiguavés'; en els altres casos és masculí).
   Entre altres mesures es posarà un èmfasi [o una èmfasi] especial en la protecció de la despesa social.

   Han visitat la mar Roja [o el mar Roig].

   Les sarments [o Els sarments] són les branques del cep.
  Són masculins i femenins amb significat diferent els mots següents:

   masculífemení
  canalvia d'aigua conducte
  editorial article de fons empresa editora
  fi objectiu acabament
  llum aparell per a fer llum claror, electricitat
  ordre contrari de desordre manament
  planeta astre destí
  son dormida, manera de dormir ganes de dormir
  talent aptitud, moneda gana
  terra sòl els altres sentits
  còlera malaltia ràbia
  pols batec, templa massa de partícules
  post lloc ocupat per tropes per a una operació militar fusta
  salut salutació bon estat de l'organisme
  vall fossa depressió entre muntanyes


  Exemples:

   Sempre ha tingut bona planeta, aquesta dona.

   El vall que envolta el castell ens ha impedit d'entrar-hi.

   Malgrat que tenia molta son, no podia agafar el son.

 •   Sobre el plural


 • Els substantius i adjectius masculins acabats en -x [ks] i -xt [kst], i no pas en -xe ni -xte, fan el plural afegint -os al singular, en el primer cas, i -os o -s, en el segon cas, sense e.
   annex/annexos, circumflex/circumflexos, complex/complexos, connex/connexos, convex/convexos, fix/fixos, flux/fluxos, heterodox/heterodoxos, ortodox/ortodoxos, perplex/perplexos, prefix/prefixos, prolix/prolixos, reflex/reflexos, sufix/sufixos, mixt/mixtos o mixts, pretext/pretextos o pretexts, text/textos o texts.
 • No s'ha d'afegir -(s)os per a formar el plural, com es fa a vegades vulgarment, al singular dels substantius i adjectius masculins que el formen regularment (amb l'afegitó -s o res si és paraula plana acabada en -s).
   cru/crus [i no pas crusos], dur/durs [i no pas dusos], llapis/llapis [i no pas llapissos], nu/nus [i no pas nusos], senar/senars [i no pas senassos], xiprer/xiprers [i no pas xipressos].
 • Els substantius que fan d'adjectiu són invariables, és a dir, no es pluralitzen (no s'han de confondre, però, amb els que acompanyen un substantiu i actuen com el predicat nominal d'una oració, els quals sí que es pluralitzen: estats membres, empreses líders, equivalents a 'estats que són membres', 'empreses que són líders').
   conveni marc (convenis marc), cotxe bomba (cotxes bomba), data límit (dates límit), hora punta (hores punta), imatge clau (imatges clau), quantitat sorpresa (quantitats sorpresa), pla pilot (plans pilot), decret llei (decrets llei), cafè concert (cafès concert).
 • Als substantius compostos formats per un verb i un substantiu que s'empra en singular només s'hi afegeix una -s quan són plurals.
   un gratacel (molts gratacels), un/a guardabarrera (molts/es guardabarreres), un/a guardabosc (molts/es guardaboscos), un guarda-roba (molts guarda-robes), una llevaneu (moltes llevaneus), un parabrisa (molts parabrises), un paraigua (molts paraigües), un portaequipatge (molts portaequipatges), un rentavaixella (molts rentavaixelles), un tallafoc (molts tallafocs), un tallagespa (molts tallagespes).

 •   Formes correctes


  Els substantius i adjectius s'han d'escriure en la forma correcta. Per això cal tenir en compte especialment els casos següents:

 • Els substantius i adjectius que tenen la mateixa forma en masculí i en femení.
   els acabats en -arca, -cida, -ista (jerarca, parricida, dentista, etc.), agrícola, alegre, belga, berber, equànime, fàcil, igual, inerme, jove, persa, rude, sahrauí, saudita, sefardita.
 • Els substantius i adjectius que tenen forma diferent en masculí i en femení.
   algerí/algerina, algerià/algeriana, autodidacte/autodidacta, comú/comuna, corrupte/corrupta, cortès/cortesa, croat/croata, digne/digna, estrateg/estratega, exacte/exacta, gris/grisa, iranià/iraniana, iraquià/iraquiana, israelià/israeliana, magribí/magribina, marroquí/marroquina, namibi/namíbia, nigerí/nigerina, nigerià/nigeriana, orfe/òrfena, pobre/pobra, psiquiatre/psiquiatra, sinistre/sinistra, tripartit/tripartida, uzbek/uzbeka, vague/vaga.

 •   Plural dels manlleus


  Norma general

  En la formació del plural de mots manllevats, en principi se segueixen les normes gramaticals catalanes i, doncs, s'afegeix al singular la terminació -s (amb l'aparició de la n subjacent quan cal) o les variants -es en el femení i -os en el masculí, segons els casos.
   crep/creps, màrqueting/màrquetings, ravioli/raviolis, espagueti/espaguetis, comitè/comitès, paté/patés, camerino/camerinos, currículum/currículums, quòrum/quòrums, ikastola/ikastoles, pizza/pizzes, aleví -ina / alevins -ines, caneló/canelons, estrès/estressos, mujahidí -ina / mujahidins -ines.
  Observacions

 • Els manlleus acabats en -s, algun acabat en -z i els llatinismes acabats en -us queden invariables.
   gneis/gneis, inlandsis/inlandsis, lapiaz/lapiaz, campus/campus, estatus/estatus, tesaurus/tesaurus.
 • Els manlleus acabats en -x segueixen la regla general, és a dir: en el cas dels masculins aguts s'afegeix -os al singular; en el cas dels femenins i masculins plans o esdrúixols s'hi afegeix -s.
   addax/addaxos, esquetx/esquetxos, fax/faxos, flux/fluxos, sandvitx/sandvitxos, hèliox/hèlioxs, símplex/símplexs, tèlex/tèlexs.
 • Els monosíl·labs masculins dux, linx, lux i matx, i alguns nous manlleus monosil·làbics acabats en -x, afegeixen una -s al singular.
   dux/duxs, linx/linxs, lux/luxs, matx/matxs, box/boxs, tex/texs.
 • Els manlleus no adaptats en forma de sintagmes travats procedents de l'anglès fan el plural afegint -s només al nucli del sintagma, que és el segon element.
   best-seller/best-sellers, flashback/flashbacks, walkie-talkie/walkie-talkies.
 • Els manlleus d'introducció molt recent, o molt especialitzats, encara no s'han adaptat al català i, per tant, no s'hi apliquen les regles regulars de formació del plural (en algunes paraules hi ha vacil·lació entre el plural originari i el catalanitzat i en d'altres es fa servir el plural originari).
   lieder-lieds (plurals de lied), quanta-quàntums (plurals de quantum-quàntum).


 •  Sobre el gènere
   Sobre el plural
   Formes correctes
   Plural dels manlleus
   Norma general
   Observacions