Abreviacions

 Castellanismes més freqüents

 Estrangerismes

 Majúscules i minúscules

 Signes de puntuació


 Interlingua


 RESTAD



 Apertium

 Traductor automàtic GENCAT

 Lucy Software

 Automatic Translation Server

ç representava el so [ts], però a partir del segle XIII s’estengué la pronúncia simplificada en [s]. La grafia ç, emprada a partir del segle XI, procedeix d’una z escrita en manuscrits antics. El català comparteix la variant gràfica ç amb l'occità, el portuguès i el francès.


Serveis lingüístics
         universitaris

Llengua catalana
Llengua.info
Softcatalà

CIFOLC.
         Certificats català

Intercat
Argumenta
RodaMots.
         Cada dia un mot



 Gran enciclopèdia catalana

 IEC. Diccionari

 OPTIMOT.
       Consultes lingüístiques


 Diccionari Alcover Moll

 Diccionari català multilingüe

 Termcat

 RAE. Diccionarios

 CLAVE. Diccionario

 Oxford Dictionaries


 Guia lingüística (CA)


 Guia lingüística (ES)


 Guia lingüística (EN)
 Observatori de terminologia
de la societat del coneixement



Nota tècnica • © FUOC 2014 • Avís legal
Darrera actualització: 6 de juny de 2014