Call for papers

BARCELONA MEETING #2:
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOCIAL EXPERIENCES 2012
Barcelona, 3 i 4 de juliol de 2012

S'acolliran contribucions connectades a la temàtica general de cada network. Per participar en el procés de selecció de contribucions, els autors hauran d'enviar un resum del seu treball (entre 500 i 900 paraules) i indicar en quina network desitgen participar.

Network 1: Communication & Learning in the Digital Age

Temes d'interès:

 • Relacions i interaccions entre comunicació i aprenentatge.
 • Nous usos socials de les tecnologies audiovisuals.
 • Relacions i interaccions entre educació i entreteniment.
 • Cultura participativa i aprenentatge en l'era digital.
 • Xarxes socials i comunitats virtuals.
 • Videojocs i mons virtuals.
 • Propostes conceptuals i experiències pràctiques innovadores en e-Learning.
 • e-Learning per a una cultura participativa.

Coordinadores Network:

Sandra Sanz
Universitat Oberta de Catalunya

Amalia Creus
Universitat Oberta de Catalunya

Contacte: learningcom2012@uoc.edu

Network 2: Public Relations & Society

Temàtica general: Es dedicarà atenció especial a debatre la presència creixent dels mitjans socials i el seu impacte en l'experiència i en la pràctica d'educadors i professionals de les relacions públiques. Així mateix, Public Relations & Society aprofundeix i dóna continuïtat als debats iniciats en el BCN MeetingCom 2011, dedicat exclusivament a l'àmbit de les relacions públiques.

Temes d'interès:

 • RP, les xarxes i els mitjans de comunicació social: Com s'ha experimentat el creixement exponencial dels mitjans de comunicació social en l'àmbit de les relacions públiques?

 • RP i identitat: Hi ha o hauria d'haver un gir sociocultural en RP? Les Relacions Públiques corren el risc d'esdevenir una subbranca de la sociologia?

 • El paper de la RSE a les relacions societat-RP: Cultures i històries diferents condueixen a relacions diferents entre RP i societat?

 • En temps de globalització i institucions transnacionals, quins són els temes prioritaris d'interès per a les Relacions Públiques?

Coordinadors Network:

David McKie
The University of Waikato

Jordi Xifra
Universitat Pompeu Fabra

Ferran Lalueza
Universitat Oberta de Catalunya

Contacte: prconference2012@uoc.edu

Enviament de propostes

L'enviament de propostes es farà mitjançant el formulari d'enviament, que inclou els següents apartats:

 • Autors
 • Institució
 • Adreça de correu electrònic
 • Network en la qual vol presentar
 • Descripció general (presentació, objectius, metodologia i resultats)
 • Referències bibliogràfiques

Les propostes s'han de presentar en anglès o castellà. Així mateix es recomana la utilització de l'anglès com a idioma de comunicació internacional. El comitè científic s'encarregarà del procés d'avaluació i selecció de contribucions, que es realitzarà seguint un procés d'avaluació a doble cec.

Formats de presentació

Comunicacions: presentacions orals de 15 minuts de durada seguides de debat. Totes les sessions comptaran amb el suport d'un coordinador encarregat d'organitzar les presentacions i conduir el debat entre els participants.

Flash talks: presentacions orals de 5 minuts de durada que es realitzaran a la sala plenària. Es proposa un format dinàmic de presentació, centrada en la performance del presentador, que busca trencar amb l'estructura de presentació formal.

Pòsters: els pòsters quedaran exposats durant tot el congrés a la zona destinada a network meetings. Els autors disposaran d'un espai de temps prèviament especificat en el programa per a l'intercanvi amb els altres assistents.

A l'hora d'enviar la contribució, els autors també podran indicar el format de presentació preferent. En qualsevol cas, els comitès científic i organitzador es reserven el dret d'adjudicar el format final de cada contribució en funció de l'adequació de la proposta i de l'agenda del congrés.

Publicació de les contribucions

Tots els treballs acceptats es publicaran en actes electròniques, sempre amb el consentiment dels autors. Així mateix, l'organització del congrés convidarà una selecció de les millors comunicacions a participar en monogràfics científics i de difusió coordinats pel comitè científic del BCN Meeting 2012.

Enviament de les contribucions

Enviament de resums: FINS AL 24 DE MARÇ DE 2012.
Notificació d'acceptació: 30 DE MARÇ DE 2012.
Enviament del text complet: FINS AL 8 DE JUNY DE 2012.

Inscripció

Inscripció anticipada (reduïda): FINS AL 30 D'ABRIL DE 2012.
Termini final d'inscripció (completa): 15 DE JUNY DE 2012.