Comités

BARCELONA MEETING #2:
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SOCIAL E·XPERIENCES 2012
Barcelona, 3 y 4 de julio de 2012

COMITÉ ORGANIZADOR

Universitat Oberta de Catalunya

• Dr. Sandra Sanz
• Dr. Ferran Lalueza
• Dr. Amalia Creus
• Sra. Elisenda Estanyol
• Sra. Alejandra Armora
• Sra. Montserrat Atienza

The University of Waikato

• Dr. David McKie

Universitat Pompeu Fabra

• Dr. Jordi Xifra
• Dra. Mònika Jiménez


COMITÉ CIENTÍFICO

• Dr. Daniel Aranda (Universitat Oberta de Catalunya)
• Sra. Dolors Capdet (Universitat Politècnica de València)
• Dr. Josep Cobarsí (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dr. Amalia Creus (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dra. Begoña Gros (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dra. Mónica Gutiérrez Ortega (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dr. Ferran Lalueza (Universitat Oberta de Catalunya)
• Sra. Neli Maria Mengalli (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
• Dra. Sílvia Martínez (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dr. David McKie (The University of Waikato)
• Dr. Lluís Pastor (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dr. Antoni Roig (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dr. Jordi Sanchez (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dra. Juana María Sancho (Universitat de Barcelona)
• Dra. Sandra Sanz (Universitat Oberta de Catalunya)
• Dr. Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra)