II JORNADES EN XARXA SOBRE
L’ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR: compartint noves
pràctiques docents

25 OCTUBRE – 16 NOVEMBRE DE 2007

ORGANITZA LES JORNADES: HI COL·LABORA:
UOC Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica
Unitat de suport a l'adaptació a l'EEES
UOC