Cultura Digital: Pràctiques Innovadores i Teories Crítiques
3r Workshop de Cultura i Comunicació Digital ECREA
Barcelona, 24 i 25 de novembre de 2011

Organitza:

UOC    MCI