Article

Text complet   [en espanyol] | PDF | 420 kB
Monogràfic complet   [en espanyol] | PDF | 420 kB

Monogràfic "Intervenció en salut a la Xarxa"

Tendències en l'ús d'Internet com a font d'informació sobre salut

Jaime Jiménez Pernett (jaime.jimenez.easp@juntadeandalucia.es)

Investigador del grup "Internet i Salut" de l'Escola Andalusa de Salut Pública

José Franciso García Gutiérrez

José Luis Martín Jiménez

Clara Bermúdez Tamayoresum

L'ús de les noves tecnologies per a accedir a informació clínica i a materials de formació sobre salut i benestar s'ha convertit en una necessitat per a molts ciutadans, pacients i professionals sanitaris de tot el món. D'aquesta manera, Internet s'ha convertit en un instrument fonamental de la "transmissió del coneixement" (knowledge translation) en salut.


Encara que la literatura sobre el tema d'«Internet i salut» és cada vegada més extensa, a Espanya s'han fet molt pocs estudis per a saber quins són els patrons de cerca d'informació sobre salut a Internet i la percepció de la qualitat d'aquests recursos que tenen diferents sectors de població (per exemple, adolescents, gent gran, dones, professionals de la salut i comunitats virtuals de pacients). Aquestes són precisament les línies de recerca que un grup de professionals de l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) porta a terme durant els darrers anys.


En aquest article es revisen les tendències d'ús d'Internet com a font d'informació sobre salut en diversos grups de població i els factors que afavoreixen l'accés a aquests recursos. A més, s'analitzen els codis de conducta que s'han proposat per a millorar la qualitat de les pàgines web que tenen continguts de salut.

paraules clau

Internet, pàgines web, qualitat, salutData de presentació:  desembre de 2006
Data de publicació:  març de 2007
BibTeX  Què; és BibTeX?

@ARTICLE{uocpapersD010cast,
AUTHOR = "Jaime Jim\'enez Pernett and Jos\'e Francisco Garc\'{\i}a Guti\'errez and Jos\'e Luis Mart\'{\i}n Jim\'enez and Clara Berm\'udez Tamayo",
TITLE = "Tendencias en el uso de Internet como fuente de informaci\'on sobre salud",
JOURNAL = "UOC Papers",
YEAR = "2007",
number = "4",
note = "Art\'{\i}culo en l\'{\i}nea",
issn = "",
url = "http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/esp/jimenez.pdf"
}Tancar [X] 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.