Article

Text complet   PDF | 370 kB
Text original   [en anglès] | PDF | 365 kB

El repte del cibertext: ensenyar literatura en el món digital

Raine Koskimaa

Professor de la Universitat de Jyväskylä

Investigador del grup de recerca Hermeneia (UOC)resum

En aquest article s'analitza el paper canviant de la literatura i del discurs literari en el paisatge mediàtic contemporani. L'erudició literària podria mantenir la seva important posició en el món digitalitzat, però això requereix un diàleg obert amb els estudis culturals i de mitjans. L'atenció recau principalment en el camp incipient de la literatura digital. Tot i que la publicació digital i les edicions amb hipertext tenen conseqüències significatives per a la recerca i l'educació, és la cibertextualitat, en particular, la que canvia fonamentalment les nocions de literatura.

paraules clau

electracy, cibertext, cultura digital, hipertext, literatura digital, mitjans electrònics, tecnotextosData de presentació:  febrer de 2007
Data de publicació:  març de 2007
BibTeX  Què; és BibTeX?

@ARTICLE{uocpapersD001cat,
AUTHOR = "Raine Koskimaa",
TITLE = "El repte del cibertext: ensenyar literatura en el m\'on digital",
JOURNAL = "UOC Papers",
YEAR = "2007",
number = "4",
note = "Article en l\'{\i}nia",
issn = "",
url = "http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/cat/koskimaa.pdf"
}Tancar [X] 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.