Article

Text complet   PDF | 475 kB
Monogràfic complet   PDF | 3 MB

Monogràfic "Ciutats en la societat de la informació"

Eines bibliogràfiques per a passejar per la ciberciutat actual

Óscar López (oscarlcat@gmail.com)

Becari FPU-MEC. Departament d'Antropologia Social i Cultural (UAB)resum

Des de la seva definició inicial, la ciberciutat s'ha interpretat freqüentment com un espai urbà fictici, allunyat de les nostres pràctiques quotidianes actuals, i també com una realitat suplementària i afegida a la "veritable ciutat". Amb aquesta revisió tractem de mostrar que potser la ciberciutat -formada per nous espais, tecnologies i pràctiques socials- no es troba tan lluny. Això queda reflectit en un ampli ventall de llibres que, des de diferents disciplines i posicions teòriques, expliquen com són les ciutats del present, amb l'auge de les noves tecnologies com a teló de fons. Fem una tria d'algunes de les obres sobre la ciberciutat amb un propòsit doble: per una banda, que aquesta exposició sobre la ciberciutat convidi a passejar-s'hi d'una manera diferent -potser tenint més present com aquesta desdibuixa els límits entre allò que és real i allò que és virtual-; i, per altra banda que, des d'un punt teòric i metodològic, aquests conceptes i textos es converteixin en eines elementals per a analitzar i observar l'espai urbà contemporani.

paraules clau

TIC, ciberciutat, ciberespai, mobilitat, pràctiques socials urbanesData de presentació:  setembre de 2007
Data d'acceptació:  setembre de 2007
Data de publicació:  octubre de 2007 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.