Article

Text complet   PDF | 65 kB
Monogràfic complet   PDF | 3 MB

Monogràfic "TIC i treball: cap a nous sistemes organitzatius, noves estructures ocupacionals i salarials, i nous mecanismes d'intermediació"

Les diferències salarials en l'economia del coneixement: una anàlisi empírica per a Espanya

Ángel Díaz-Chao (adiazch@funep.es)

Fundació SEPI (Ministeri d'Economia)

Departament d'Economia Aplicada I (Universitat Rey Juan Carlos)resum

L'anàlisi de les diferències salarials ha estat objecte d'estudi moltes vegades amb els diferents corrents literaris que han caracteritzat l'economia laboral. Les diferències salarials s'han atribuït a les diferències que hi ha entre els mateixos treballadors (l'experiència, l'educació, etc.) i també a l'estructura i l'entorn de l'empresa (estratègia, organització, institucions, canvis tecnològics, etc.). En aquest article analitzem els diferencials salarials en el context de l'economia del coneixement. Amb dades de l'enquesta d'estructura salarial, elaborada per l'INE, observem que els salaris depenen positivament de la intensitat en coneixement de l'activitat que fa l'empresa i de la intensitat d'ús de les TIC per part del treballador. Així mateix, es constata un major diferencial salarial entre homes i dones en les empreses amb menor intensitat en coneixement.

paraules clau

diferències salarials, economia del coneixement, salaris, sexe, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)Data de presentació:  gener de 2008
Data d'acceptació:  febrer de 2008
Data de publicació:  abril de 2008 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.