Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Antoni Meseguer Artola
 Professor Agregat
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
ameseguera r r o b auoc.edu

El Dr. Antoni Meseguer-Artola és professor Agregat de Mètodes quantitatius per a l’Economia i l’Empresa als Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, i és professor del Programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement de la mateixa Universitat. L’any 2006 obté l’acreditació de l’AQU com a Professor d’Universitat Privada, l’any 2015 obté l’Acreditació de Recerca de l’AQU, i l’any 2016 el reconeixement d’un sexenni de recerca per part de l’AQU. També té el reconeixement de dos trams de docència (AQU Programa Docentia).

 

És Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1992) i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Durant el període de recerca doctoral en el programa International Doctorate in Economic Analysis (IDEA) de la UAB, li varen concedir una beca FPI (1994-1997) i va treballar com a professor ajudant al Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la mateixa UAB. També va realitzar una estada de recerca doctoral en el Fields Institute For Research In Mathematical Sciences de la Universitat de Toronto (1995).

 

Des de l’any 2010 col·labora amb la Universitat de Barcelona (UB) com a Professor Associat al Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Tant a la UB com principalment a la UOC, ha desenvolupat diverses activitats formatives de postgrau (Màster i Doctorat).

 

La seva activitat de recerca es situa en el camp de l’aplicació de metodologies quantitatives en diferents àmbits de les Ciències Socials en general, i de l’Economia i l’Empresa en particular. Ha realitzat nombroses publicacions sobre Màrqueting Digital, Comportament del Consumidor, E-learning  i Teoria de Jocs en revistes indexades JCR i Scopus, amb un impacte elevat. Entre les revistes JCR en les quals ha publicat destaquen Information & Management, British Journal of Educational Technology, Behaviour & Information Technology, Computers in Human Behavior, Journal of the Association for Information Science and Technology, Interactive Learning Environments, Computers and Education, Information Society, i Electronic Library. Ha estat també avaluador d’articles per a algunes d’aquestes revistes.

 

Ha publicat en col·laboració diversos capítols de llibre i llibres (3 d’ells de recerca i en vàries llengües). A més, com a professor responsable de l’àrea de coneixement de Mètodes quantitatius per a l’Economia i l’Empresa, ha estat coordinador i autor de diversos manuals en el camp de l’Estadística i de les Matemàtiques.

 

Ha presentat la seva recerca en més de 40 congressos científics internacionals, i ha participat en més de 10 projectes d’investigació competitius (en un com a investigador principal), finançats per institucions catalanes, espanyoles o internacionals: FECYT, “La Caixa” (RecerCaixa), Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Avanza I+D), AGAUR, Comissió Europea, DGICYT, etc.

 

A la UOC ha estat Director dels Estudis (Degà) d’Economia i Empresa (2006-2010), i Director de  Programa de la Llicenciatura en Ciències del Treball (2001-2006). Ha estat president de les Comissions de Titulació responsables de l’elaboració dels Plans d’Estudis dels Graus en ADE, Màrqueting i Investigació de Mercats, Turisme, i Relacions Laborals i Ocupació, i dels Màsters Universitaris en Anàlisi de l’Entorn Econòmic, i en Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement. Ha participat en els Comitès d’Avaluació Interna dels processos d’acreditació de l’AQU de les titulacions d’Economia i Empresa i de la Biblioteca de la UOC.

 

És membre del Digital Business Research Group (DigiBiz), reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya, membre del Consell Català d’Estadística (IDESCAT), i soci (fundador) de la Societat Catalana d’Estadística.

 

Enllaços:

 

ORCID [ http://orcid.org/0000-0002-7817-3695]

 

Publicacions a Google Acadèmic [ https://scholar.google.ca/citations?user=h-zvJfEAAAAJ&hl=en]

 

Publicacions a ResearchGate [ https://www.researchgate.net/profile/Antoni_Meseguer-Artola]

 

Publicacions a la Biblioteca de la UOC [ http://uoc.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&l=ca-ES&q=meseguer%20artola]

 

Digital Business Research Group [ http://www.digibiz.rdi.uoc.edu]

  

 

Articles en revistes científiques (selecció):


 • Julià Minguillón, Maura Lerga, Eduard Aibar, Josep Lladós-Masllorens, Antoni Meseguer-Artola (2017). Semi-Automatic Generation of a Corpus of Wikipedia Articles on Science and Technology. Profesional de la información, 26, 995-1004. [ISI JCR]


 • Josep Lladós-Masllorens, Eduard Aibar, Antoni Meseguer-Artola, Julià Minguillón, Maura Lerga (2017). Explaining Teaching Uses of Wikipedia through Faculty Personal and Contextual Features. Online Information Review, 41, 728-743. [ISI JCR]
 • Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola (2016). Presence in Personalised E-learning – The Impact of Cognitive and Emotional Factors and the Moderating Role of Gender. Behaviour & Information Technology, 35, 1008-1018. [ISI JCR]


 • Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola, Gisela Ammetller (2016). How do the experiences of virtual presence and flow differ? Evidence from Engineering and ICT online education. International Journal of Engineering Education, 32, 1579-1585. [ISI JCR]       
  

Llibres i capítols de llibre (selecció):

 

 • Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer, Jordi Vilaseca (2012). Drivers of online-selling diffusion: a look at organizational and environmental factors through time. Sanjah Mohapatra (Ed.), E-commerce strategy: text and cases, 243-259. New York: Springer.
 
 • Joan Torrent Sellens, Jordi Vilaseca Requena, Josep M. Batalla Busquets, Carlos Cabañero Pisa, David Castillo Merino, Rosa Colomé, Angel Díaz, Pilar Ficapal Cusí,, Lluís Garay Tamajón, Ana Jiménez Zarco, Josep Lladós-Masllorens, M. Jesús Martínez Argüelles, Antoni Meseguer-Artola, Dolors Plana Erta, Inma Rodríguez-Ardura (2008). L'empresa xarxa: tecnologies de la informació i la comunicació, productivitat i competitivitat. Barcelona: Ariel.
 
 • Josep Lladós, Antoni Meseguer-Artola, Jordi Vilaseca Requena, Joan Torrent Sellens (2007). Anàlisi del teixit industrial a Catalunya a partir de la taula input-output. Barcelona: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya.
 
 • Antoni Meseguer-Artola (2001). Iniciación a las matemáticas empresariales. Barcelona: Ediuoc i Lectus Vergara.
 
 • Antoni Meseguer-Artola, Teresa Sancho Vinuesa (2001). Iniciación a las matemáticas para la ingeniería técnica en informática. Barcelona: Ediuoc i Lectus Vergara.
  

Projectes de recerca finançats (selecció):

 

 • 2014-2015. Análisis del contenido científico de la Wikipedia española (FCT-14-8269). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ministeri d’Economia i Competitivitat.
 
 • 2012-2103. L’ús de continguts oberts a Internet en l’ensenyament universitari: un estudi empíric sobre les percepcions, actituds i pràctiques del professorat universitari respecte Wikipedia (Recercaixa 2011 - Educació). Programa Recercaixa.
 
 • 2008-2011. Pymes red: nuevo modelo tecnológico basado en la aplicación TIC del concepto pyme en red (TSI-020501-2008-0156). Pla Nacional de Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
 
 • 2005-2007. Productivitat i competitivitat a Catalunya (PPCC) (RC491). Generalitat de Catalunya.
 
 • 2002-2004. Regional indicators of e-government and e-business in information society technologies (Regional-IST) (IST-2001-33199). Information Society Technologies Programme. UE.
 
 • 2002-2003. Projecte Internet Catalunya (PIC) – Empreses. Generalitat de Catalunya.
  

Treballs presentats en congressos (selecció):

 

 • Fernando Doral-Fábregas, Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola (2016). Some keys to improve hedonic social networks users’ loyalty – How to earn loyalty from Facebook users: an empirical study. ICIEMC 2016 – International Conference on Innovation and Entrepreneurship in Marketing and Consumer Behaviour. Lisboa, 20-21 maig. Best Paper Award.
 
 • Antoni Meseguer-Artola, Gisela Ammetller, Inma Rodríguez-Ardura, Eva Rimbau-Gilabert (2016). Learning effectiveness and perceived value of Wikipedia as a primary course resource. OER16: Open Culture, Association for Learning Technology. Edinburgh, 19-21 abril.
 
 • Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola, Gisela Ammetller (2015). The impact of didactic resources’ quality, and instructor’s attitude: e-learning continuance explained by flow and presence experiences. 18 th Academy of Marketing Science (AMS) – World Marketing Congress. Bari, 14-18 juliol.
 
 • Gisela Ammetller, Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola (2015). Explaining continuance intention in online education: a composite view. 44 th European Marketing Academy (EMAC) Annual Conference. Lovaina, 26-29 maig.
 
 • Inma Rodríguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola (2013). The role of presence, flow and education components in the continuing intention to e-learn. 2013 International Conference on Education and Educational Technologies, Europment. Illa de Rodes, 16-19 juliol.