Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Albert Puig Gómez
apuiggoa r r o b auoc.edu

Albert Puig Gómez (Granollers, 1966). Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Des de 2007 és Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i des de 2012 Director del Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn Econòmic d’aquesta universitat. Anteriorment va ser Professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (1995-2007) i del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona (1994-1998). Ha impartit docència en Política Econòmica, en Economia Espanyola i Europea i en Economia Política Internacional.

 

Els seus interessos de recerca són els impactes de les Inversions Estrangeres Directes, les Empreses Multinacionals i les Cadenes de Valor Globals en les estructures productives de les economies receptores. El fruit de les seves investigacions són diverses publicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals.

  

PUBLICACIONS


Articles en revistes

 • Foreign Direct Investments and Industrial Policy: a Comparison of Results for the Cases of Slovenia and Hungary, International Journal of Business and Social Science, vol. 5, nº 8, 2014, pp. 73-79.
 
 • El modelo productivo español en el período expansivo de 1997-2007: insostenibilidad y ausencia de políticas de cambio, Revista de Economía Crítica, nº 12, 2011, pp. 64-81.
 
 • Inversiones extranjeras directas en los países de Asia Central. Tendencias generales y presencia española, Información Comercial Española (Revista de Economía), nº 857, 2010, pp. 125–136.

Capítols de llibres

 • Inversiones extranjeras directas en los países de Europa Central.Transformación productiva y políticas industriales durante su transición sistémica, a LICHTENSZTEJN, S. (Coordinador) (2014), Inversión extranjera en países emergentes y en transición , Editorial Veracruzana, pp. 199 – 232.
 
 • (amb Omar Everleny Pérez) La inversión extranjera directa en la era de la globalización, a LICHTENSZTEJN, S. (Coordinador) (2014), Inversión extranjera en países emergentes y en transición, Editorial Veracruzana, pp. 57 – 99.
 
 • (amb Victòria Soldevila, Carmen de la Cámara i Aurèlia Mañé) La política de I D i en España en el período 2012-2014: incoherencia entre discurso y hechos, a SÁNCHEZ, A. & CARPI, J.A. (Directors) (2014), Crisis y Política Económica en España. Un análisis de la Política Económica actual, Thomson Reuters Aranzadi, pp. 229 – 248.
  

CONGRESSOS

 

 • Fragmentación productiva y Cadenas de Valor Globales. Nuevos desafios para la Política Industrial, comunicació en el XII Simposio Hispano-Ruso organitzat pel Departament d’Economia Aplicada I de la Universidade Da Coruña i l’Acadèmia de Ciències de Rússia i celebrat a La Corunya els dies 4 i 5 de juliol de 2016.
 
 • (amb Victòria Soldevila, Carmen de la Cámara i Aurèlia Mañé) La política de I+D+i en España en el período 2012-2014: incoherencia entre discurso y hechos, ponència invitada al I Taller de Política Econòmica organitzat pel Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València i celebrat a València els dies 13 i 14 de març de 2014.
 
 • Inversiones extranjeras directas y Política Industrial: una comparación de resultados para los casos de Eslovenia y Hungría, comunicació presentada a la XV Reunión de Economía Mundial organitzada per la Sociedad de Economía Mundial i celebrada a Santander del 5 al 7 de juny de 2013.
 
 • (amb Aurèlia Mañé, Carmen de la Cámara i Victòria Soldevila) Nuevos actores, espacios e instrumentos de análisis de las relaciones energéticas. Casos de estudio de Kazajastán y Turkmenistán, comunicació presentada en les XIII Jornades d’Economia Crítica organitzades per la Asociación de Economía Crítica i celebrades a Sevilla del 9 al 11 de febrer de 2012.
 
 • Foreign direct investments in Central Asian countries. Factors of attraction and some results, comunicació presentada en el VIII ICCEES World Congress organitzat pel International Council on Central and Eastern European Studies (ICCEES) i celebrat a Estocolm (Suècia) del 26 al 31 de juliol de 2010.