Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Altres mèrits acadèmics
Altres mèrits acadèmics

Premi extraordinari final d’estudis 2012, com a millor estudiant del Màster en Administració i Dret Públic de la URV d’aquella edició.

Premi Estudios Financieros 2011
,
Modalitat: Dret Constitucional i Administratiu.
Treball: La responsabilidad de jueces y magistrados.
Menció del jurat com d’interès especial per a la seva publicació.

Premi Estudios Financieros 2009
,
Modalitat: Recursos Humans.
Treball: Técnicas de gestión de personal para Entidades Locales.
Menció del jurat com d’interès especial per a la seva publicació.

Premis Reus 2005
,
Categoria: V Premi de Comunicació Jordi Costa Riera.
Treball: Realitzar espots televisius per a fomentar l’ús de la llengua catalana.