Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Experiència professional i docent
Experiència professional i docent

Des de 2015 fins a l’actualitat, sóc professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), realitzant tasques de docència, investigació i gestió acadèmica. Participo en els programes del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), del Màster Universitari d’Advocacia (MUA) i del Grau de Relacions Laborals (GRRLL).

Des de 2013 fins a 2015, vaig treballar com a tècnic superior (A1) a l'Assessoria jurídica tributària de XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona encarregat de la gestió, recaptació i inspecció dels tributs i d'altres ingressos públics, per delegació dels municipis de les comarques de Girona.

Des de 2012 fins a 2015, vaig ser professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), realitzant tasques docents a l’assignatura Ingressos Públics del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), i des del març de 2015 fins a l’agost de 2015, també vaig ser consultor de la mateixa universitat a  l’assignatura Sistema Fiscal i Dret Laboral del Màster Universitari d’Advocacia (MUA).

Des de 2000 fins a 2013, vaig treballar a la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Reus, ocupant plaça de tècnic d’administració especial (C1), com a inspector d'hisenda local.

Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012, en el marc del conveni de col·laboració entre l’AEAT i l’Ajuntament de Reus, vaig ser el coordinador de l’operatiu municipal de les campanyes de l’IRPF 2009, 2010 i 2011, encarregat d’assistir als ciutadans en la confecció i tramitació de les declaracions d’aquest impost.