Català | Español | English    AAA
Web of the faculty and research staff of the Universitat Oberta de Catalunya
 Teaching Activity / Eduard Aibar
Current teaching activity

Degree subject (6 credits). Seminari de Preparació per al Treball de Fi de Grau. Degree in Humanities. UOC; since 2011.

Master’s degree course (5 credits). Tecnologia, economia i societat. Master’s degree in the Information and Knowledge Society. UOC, since 2005.

Master’s degree course (5 credits). Research Design for Social Sciences. Master’s degree in the Information and Knowledge Society. UOC, since 2011.

Master’s degree course (15 credits). Director of research at Seminari de Recerca en Cultura, Societat i Comunicació Digital. Master’s degree in the Information and Knowledge Society. UOC, since 2005.

Degree subject (5 credits). Ciència i Tecnologia a la Societat Contemporània . Degree in Humanities. UOC; since 2010.

Degree subject (6 credits). Seminari de preparació per al Treball Final de Grau. Degree in Humanities. UOC; since 2011.

Previous teaching activity

PhD course (5 credits). Research Design for Social Sciences. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC. From 2009 to 2010.

Second-cycle subject (6 credits). Reptes actuals de la política. Economics Department. UOC. From 2003 to 2006.

Postgraduate degree subject. E-Government i Burocràcia pública. Postgraduate degree in Government and Public Management in the Information Society. Pompeu Fabra University. From 2005 to 2006.

Research seminar (12 credits). Cibercultura. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC. From 2003.

Second-cycle subject: Teories i sistemes polítics (4,5 credits). Degree in Humanities, UOC, from 2004 to 2006.

Second-cycle subject: Institucions socials i polítiques contemporànies (4,5 credits). Degree in Humanities, UOC, from 2004 to 2006.

Postgraduate degree subject: E-Government i Burocràcia pública. Postgraduate degree in Government and Public Management in the Information Society. Universitat Pompeu Fabra. From 2005 to 2006.

Second-cycle subject: Ciència, Tecnologia i Societat (4,5 credits). Degree in Humanities, UOC, from 2004 to 2006.

Research seminar (12 credits): Cibercultura. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, since 2003.

Research seminar (12 credits): E-Governance. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, since 2003.

Postgraduate degree subject: Innovació Tecnològica i canvi organitzatiu en l’eGovernment. Postgraduate degree in Government and Public Management in the Information Society. Universitat Pompeu Fabra. From 2004 to 2005.

PhD course (5 credits): Globalització, pluralisme jurídic i Internet. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2003 to 2005.

Research seminar (12 credits): Cultura, Societat i Comunicació Digital. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2001 to 2004.

Research seminar (12 credits): Anàlisi interdisciplinari de la Societat de la Informació. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2001 to 2003.

PhD course (3 credits): Governabilitat en la Societat de la informació. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (2,5 credits): Metodologies qualitatives per a la recerca sobre la societat de la informació. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): L’Empresa en la Societat del coneixement. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): Comunitats Virtuals: Comunicació, identitat i cultura en el ciberespai. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): Màrqueting i comerç electrònic a Internet. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): Propietat Intelectual. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): Dret i Societat. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): Fonaments d’Economia per a la Societat de la Informació. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2003.

PhD course (3 credits): La Ciutat del Coneixement. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2001.

PhD course (3 credits): Fonaments de comunicació digital. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, des de 2000 fins al 2001.

PhD course (3 credits): Internet: arquitectura i aplicacions. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, from 2000 to 2001.

Master’s degree course: La participació del públic en les controvèrsies científiques i tecnològiques. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, february 2000; july 2001; july 2002.

PhD course (5 credits): Tecnologia, economia i societat. PhD programme on the Information and Knowledge Society. UOC, since 2000-2004.

Second-cycle subject: Ciència, Tecnologia i Societat (6 crèdits). Degree in Humanities, UOC, from 1998 to 2000.

First-cycle subject: Història del pensament filosòfic i científic I (6 crèdits). Degree in Humanities, UOC, from 1998 to 2000.

First-cycle subject: Història del pensament filosòfic i científic II (6 crèdits). Degree in Humanities, UOC, from 1998 to 2000.

Second-cycle subject: Filosofia I (6 credits). Degree in Humanities, UOC, from 1998 to 2000.

Second-cycle subject: Filosofia II (6 credits). Degree in Humanities, UOC, from 1998 to 2000.

Second-cycle subject: Ètica, filosofia moral i política (6 credits). Degree in Humanities, UOC, from 1998 to 2000.

Master’s degree course: Sociologia de la Ciència i de la Tecnologia. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, july 1999.

Postgraduate degree course: Dinàmica del canvi tecnològic. Curs de formació ocupacional: Gestió i Divulgació de la Innovació Tecnològica. Universidad de Salamanca, Asociación Universidad-Empresa de la Universidad de Salamanca. Fons Social Europeu, 1998.

Master’s degree course: Ciència, tecnologia i moviments socials. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, 1998.

Master’s degree course: Impactes socials i percepció pública de la ciència i la tecnologia. Programa de Máster: Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología; Universidad de Salamanca, 1998.

Second-cycle subject: Ciència, tècnica i societat. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Course: 1997-1998.

Second-cycle subject: Anàlisi formal de los mètodes científics. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Curs: 1996-1997.

Second-cycle subject: Filosofia de la tecnologia. Universidad de Salamanca. Course: 1996-1997.

Second-cycle subject: Filosofia de la tecnologia. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Course: 1996-1997.

Second-cycle subject: Ciència, tècnica i societat. Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Salamanca. Course: 1996-1997.

PhD course (2 credits): Sistemes experts i medicina. Ciències Socials i Salut. Departament de Sociologia i Metodologia de las Ciències Socials. Universitat de Barcelona. Course: 1995-96.

PhD course (2 credits): Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia. Ciències Socials i Salut. Departament de Sociologia i Metodologia de las Ciències Socials. Universitat de Barcelona. Course: 1994-1995 i 1996-1997.

First-cycle subject: Metodologia de la Ciència. Facultats de Filosofia, Pedagogia i Psicologia. Universitat de Barcelona. Course: 1990-1991.