Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Publicacions / Joan Fuster

Publicacions d’història: llibres, articles i capítols de llibres

-[2012] “Álvarez González, Gregorio”; “Gironella, Gervasio”; “Illa y Balaguer, Tomas”; “Palaudaries, Joaquín de”; “Pelachs Boadella, Pablo”; “Manuel Pers y Fontanals”; i “Villalobos, Ángel”. A URQUIJO, M. (Director). Diccionario Biografico de Parlamentarios Españoles (1820-1854). Vol. 2, Madrid: Cortes Españolas. ISBN: 978-84-7943-429-8

-(Director de l’obra) [2010]. L’Agenda Cerdà. Construint la Barcelona Metropolitana. Barcelona: Lunwerg (edició català-anglès i castellà-anglès). ISBN 978-84-9785-641-6

(Coord.) [2010]. Catalanisme i modernització a la Diputació de Barcelona (1876-1914). Barcelona: Diputació de Barcelona. ISBN 978-84-9803-386-1

-[2010] “Joan Baptista Guardiola and the reception of Proudhon’s thinking in Spain”. [2010]. A: AD The Critique to Political Economy in 19th Century. Paris: Università di Verona, Universidad de Zaragoza, Université Panthéon-Assas Paris. (en premsa)

-[2009] “Cerdà i la política de progrès”. [2009]. A: NAVAS, T (Coord.) La política pràctica. Cerdà i la Diputació de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 81-90. ISBN 978-84-9803-338-0.

-[2008] “Barcelona 1849: Política nacional y debilidades locales de la burguesía industrial”. A RIVERA, A; ORTÍZ DE ORRUÑO, JM; UGARTE, J. [eds.]. Movimientos sociales en la España Contemporánea. Vitoria, Abada Editores- Instituto Universitario Valentín de Foronda. ISBN 978-84-96775-34-3

-[2008] “El passat ens espera al demà: l’alternativa catalana d’Ernest Lluch”. A: FONT, J et alt. Una idea de Catalunya. Aportacions al debat del catalanisme. Lleida: Pagés Editor, p. 209-216. ISBN 978-84-9779-623-1

-[2008] “El libro de la democracia de Joan Baptista Guardiola”. A: SANTESMASES I OLLÉ, J [ed.]. Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana. Actes del VI Congrès de la CCEPC. Valls: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana-Cossetània-Edicions. . ISBN 978-84-9791-358-4

-[2008] “La fallida revolucionària y la consolidació de l’estat centralista". A: RISQUES CORBELLA, Manel [Dir.] Historia del Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, vol. 2 de 2, ISBN 978-84-412-1737-9

-[2007] “Lluís Cutchet: l’ideal liberal a l’historiografia romàntica”. A: Miscel·lània en Memòria d’Ernest Lluch. vol II, Barcelona: Fundació Ernest Lluch. ISBN 978-84-690-8458-8

-[2007] (Coord.) 15-J: Els socialistes de Catalunya i las eleccions de 1977. Barcelona: Fundació Rafael Campalans. ISBN 978-84-611-7647-2

-[2006]. Barcelona i la construcció de l’Estat centralista (1843-1854). Vic: Eumo Editorial. ISBN 84-9766-166-4

-[2005] “Després de la revolució: Estratègies industrialistes barcelonines en la construcció de l’Estat liberal espanyol”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Vol. XVI, Barcelona. ISSN 0213-679.

-[2005] “Els regidors de Barcelona a la dècada moderada: composició socioprofessional i dinàmica política”. Barcelona Quaderns d’Història. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. I, Les lluites del liberalisme. n. 10 Barcelona, p. 187-202. ISSN 1135-3058

-[2001] NICOLAU, A; VENTEO, D. [eds.] La construcció de la Gran Barcelona: l’obertura de la Via Laietana. [2001]. Barcelona: Museu d’Història de la Ciutat. ISBN 84-606-3065-X

Publicacions sobre gestió cultural i del patrimoni

[2003] “El centro històric de Barcelona, cent cinquanta anys entre la crisi i la reforma”. A: VARIOS AUTORES. Ciutat Vella. Ciutat construïda. Barcelona: El cep i la nansa Edicions.

[1998]. VINTRÓ, Eulàlia [edrs] “Monogràfic Ciutat Vella”. Barcelona i Societat. N. 9, Barcelona.

[1998] “El Raval de les paraules”. A: La ciutat de les paraules. Un projecte artístic provinent del taller literari Tierra de Nadie, dirigit per Macarena G de la Vega i Xavier Mas. Barcelona: Edicions de l’Eixample.

[1999] “La intervenció regeneradora a Ciutat Vella”. Barcelona Metròpolis Mediterrània, n. 45, Barcelona. ISSN 0214-6215.

[1997]. “La Biblioteca centro de cultura y de conocimiento”. A: La Biblioteca Pública, un compromiso político. 1es Jornades Biblioteca Pública i Polítiques Culturals. Barcelona abril de 1997. Barcelona: Fundació Betelsmann.

[1994] “La gestió cultural en l’àmbit local”. A Interacció 94. Barcelona: CERC, Diputació de Barcelona.

[1993] “Universitat i cultura: Una nova clau de volta de la renovació”. A : II Jornades de Ciutat Vella. Revitalització social, urbana i econòmica. Barcelona 2-4 de desembre de 1991. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, p.95-103.

[1984] “Taller d’història local”. A Interacció 84. Escola d’estiu d’Acció Socio-cultural, Barcelona: CERC, Diputació de Barcelona, vol 3 de 3.

Obres d’art

1992 - Autor juntament amb Sebastià Riera dels textos continguts al monument conmemoratiu a “Les Glòries Catalanes”, obra d’Arriola situada a la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona.

Contribucions a Congressos

2011
“La història de la literatura com a història de la cultura: per comprendre el vuit-cents català”, Ponència presentada per invitació a: “Història i historiografia catalana del vuit-cents. Jornades Internacionals”, Universitat de Barcelona 23 i 24 de febrer de 2011, organitzades pel Grup d’Estudis de la Literatura del Vuit-cents (GELIV)


2010
PONS I ALTÉS, J.M. “La burguesía catalana en el mirall”. A la Jornada “Jaume Vicens Vives assagista i home públic: unes mirades”. Barcelona 14 d’octubre de 2010, Universitat Oberta de Catalunya (dins els actes de “L’any Vicens”)

2010
NUÑEZ, F; MATÍNEZ SANMARTÍ, R. “Transversalitat docent, avaluació conjunta de competències”. Comunicació presentada al Congrés Internacional Docència Universitària i educació (CIDEU), Barcelona 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2010 a Barcelona.

2010
“De la primera metròpoli a la ciutat territori: el canvi d’escala del govern urbà”. Ponència presentada per invitació al Congrés Internacional Cerdà Postmetropolis: el govern de els regions metropolitanes al segle XXI, organitzat en el marc de l’Any Cerdà pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Societat Estatal de Commemoracions Culturals i l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona del 8 al 11 de juny de 2010 al Centre de Cultura Contemporània.

2010
“L’avaluació de la recerca en Història, Filosofia, Art, Antropologia i Geografia”. Ponència presentada per invitació al Taller 2010: L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials organitzat per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 a la Universitat de Barcelona.

2009
“Joan Baptista Guardiola and the reception of Proudhon’s thinking in Spain”. Ponència presentada per invitació en el International workshop. The Critique to Political Economy in 19th Century. Part II: Pierre Joseph Proudhon. Univerità degli Studi di Verona, Verona 16-19 setembre de 2009.

2007
Relator-President de la Segona Sessió “La política a la Barcelona de la Restauració: interessos i ideals”, i ponent a la Taula rodona “La commemoració del centenari de els Agregacions de 1897” a la Primera Sessió. Al X Congrés d’Història de Barcelona Dilemes de la fi de segle 1874-1901. Barcelona 27-30 de novembre de 2007, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

2007
Conferència dictada el 31 de maig de 2007 al Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara amb el títol “La Ciudad Vieja de Barcelona: estrategias de renovación en el Centro histórico".

2006
“Joan Baptista Guardiola i la introducció de Prudhom a Espanya”. Comunicació presentada al Congrés Internacional: Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana. VIe Congrés de la CCEPC. Celebrat a Barcelona 2, 3 i 4 de novembre de 2006.

2006
“Barcelona 1849: Política nacional y debilidades locales de la burguesía industrial”. Comunicació presentada al VIII Congreso de la Asociación de Historia contemporánea [ XII Simposio del Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda”], Vitoria els dies 20-22 de setembre de 2006.

2006
“La bourgeoisie industrielle de Barcelone dans l’inflexion centraliste de l’Estat libéral espagnol”. Conferència dictada el 18 d’abril de 2006 al seminari permanent del Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Histoire de Bruxelles (CIRHIBRU) de l’Université Libre de Bruxelles.

2005
“El voluntariado virtual: gestor del conocimiento en solidaridad”. Ponència presentada al VIII Congreso Nacional de Voluntariado organitzada pel Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía, en el marc de la sessió: “Cambio social y Universidad. El papel del voluntariado en la comunidad universitaria”. Granada 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 2005.

2005
“El papel de Pascual Madoz en la Cataluña del siglo XIX”. Conferència pronunciada en el transcurs de l’acte Pascual Madoz y su contribució a la construcción de l'Eixample de Barcelona celebrat a commemoració del bicentenari del seu naixement i organitzat per la Generalitat de Catalunya, Aula Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad Carlos III de Madrid, Barcelona, 24 de novembre de 2005.

2003
“Els regidors de Barcelona a la dècada moderada: composició socioprofessional i dinàmica política”. Comunicació presentada al VIII Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat i les revolucions 1808-1868, celebrada a Barcelona el novembre de 2002 a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

2003
Membre del Comité organitzador i Presidente-moderador i de la Segona Sessió del Col·loqui: Histoire et patrimoine de la société industrielle en le Méditerranée occidentale (Languedoc Roussillon - Catalogne) les enjeux de la recherche et de la conservation. Organitzat pel Centro de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes de La Universitat de Perpinyà. Perpinyà, 28 i 29 de novembre de 2003.


2000
“Multiculturalisme i Polítiques culturals”. Ponència presentada al Seminari sobre Polítiques Públiques d’inmigració i convivència ciutadana. Les experiències municipals, celebrat a Barcelona del dia 2 de febrer al 15 de març de 2000 a la seu del CIDOB, i organitzat pel CRID de la Diputació de Barcelona.

1998
“L’acció regeneradora en els centres històrics. El cas de la Ciutat Vella de Barcelona”. Ponència presentada a les Cinquenes Jornadas de Ciutat Vella organitzades per l’Ajuntament de Barcelona i celebrades al CCCB. President de la Comissió Organitzadora.

1997
“Las Bibliotecas centros de cultura y de conocimiento”. Ponència presentada a les Primeras Jornadas Biblioteca Pública y Políiticas Culturales, celebrades a Barcelona, Palau de la Virreina, el mes d’abril de 1997 i organitzades per la Fundació Betelsmann.

1994
“La gestió cultural en l’àmbit local”. Conferència innaugural d’ Interacció 94. Jornades de gestors culturals organitzada a Barcelona pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals de Diputació de Barcelona, juliol de 1994. President del Comité Organitzador.

1992
”Barcelona a les portes del tercer mil·leni”. Conferència pronunciada al Museu de Tautavell, per invitació del seu Director el Dr. Henry Lumley amb motiu de la clausura dels actes de celebració de la renovació de l’exposició permanent del Museu Tautavell (Roselló) 12 de juliol de 1992.

1991
“Universitat i cultura: Una nova clau de volta de la renovació”. Ponència presentada a les II Jornades de Ciutat Vella. Revitalització social, urbana i econòmica. Barcelona 2-4 de desembre de 1991.