Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / Joan Fuster
Membre del Grup d’Història del Parlamentarisme, Grup de Recerca consolidat, Universitat Autònoma de Barcelona (IP Dr. Borja de Riquer).

Col·laborador del Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles 1810-1854 (Fase 2, 2006-2011) Finançat per les Cortes Generales. Universidad del País Vasco (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Valladolid, Universidad de Sevilla (Director, Dr. Mikel Urquijo).

Membre del Grup d’Estudis de les institucions i de la societat en la Catalunya moderna (segles XVI-XIX) entre 2009 i 2011. Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya. Investigador principal Dr. Joaquim Albareda - Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

2006 Estada de recerca de sis mesos a la Universitat Lliure de Brussel·les: col·laborador a l’Institut d’Estudis Europeus, secció 4ª (Història i Cultura) i al CIRHIBRU (Centre d’estudis i recerca en Història de la Regió de Brussel·les).

1983-1984 - Becari del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Elaboració de l’informe “Del Pla Cerdà a les agregacions municipals de 1897. El naixement de la Barcelona contemporània” en el marc del “Projecte de renovació museogràfica i museològica del Museu d’Història de la Ciutat”.

Participació en Projectes I+D

Títol del projecte: “Funciones del pasado en la cultura catalana contemporánea: institucionalización, representaciones e identidad”.
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entitat participant: Universitat Oberta de Catalunya
Durada: del 01/01/2012 al 31/12/2014
Investigador responsable: Dr. Jaume Subirana
Nombre d’investigadors participants: 9