Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Docència / Marta Aymerich

Coordinadora i docent


1.UNIVERSITAT DE GIRONA (2010-11 - actualitat). Màster en Biologia Molecular i Biomedicina. Mòdul Bioètica, metodologia de la recerca i elaboració de projectes.
 2.UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT DE MEDICINA (2012-13). Grau en Medicina. Mòdul optatiu Interventions on Addictions – Drug and Behavioral Addictions.

3.UNIVERSITAT DE GIRONA, FACULTAT DE MEDICINA (2009-10, 2011-12 i 2012-13). Grau en Medicina. Mòdul optatiu Medical Emergencies, Problems and Health Care Environment.

4.FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA i INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (2008-09, 2009-10 i 2010-11). Curs de Diplomat en Salut Pública. Mòdul Epidemiologia i mòdul Metodologia de la Recerca (2010-11).

5.FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA (2011). Hospital de Figueres. Curs Medical English.

6.UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (2001-02 i 2002-03). Curs de postgrau. Evaluación en servicios sanitarios.

7.INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (2002 i 2003). Curs de postgrau. Metodologia per a l’elaboració de guies de pràctica clínica.

8.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (2001-2002 i 2002-2003). Curs de Doctorat de la Facultat de Medicina. Introducció a la recerca científica.

9.UNIVERSIDAD CATÓLICA DE URUGUAY (2001). Montevideo, Uruguay. Curs de postgrau: Valoración de la calidad y síntesis de la evidencia científica.

10.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (1999-2000 i 2000-2001). Curs de Doctorat a la Facultat de Medicina. Introducció a la investigació científica, i disseny i construcció de qüestionaris.

 11.SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA - ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS (2001). Curs de postgrau. Barcelona. Introducció a la revisió d’articles científics en ciències de la salut.
 12.FUNDACIÓ SENY (2000). Curs de postgrau.Barcelona. Recerca en salut mental. Fonaments metodològics.

13.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (1998-2000). Diplomatura de Postgrau en

14.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (1998). Curs convalidable com a 3 crèdits de lliure elecció: Avaluació de Serveis Sanitaris i de Tecnologies Mèdiques.

15.ELS JULIOLS DE LA UB (1997). Barcelona. Curs convalidable com a 3 crèdits de lliure elecció: La presa de decisions en sanitat: decisions basades en l’evidència científica?

16.ISTAHC -POSTCONFERENCE COURSE(1997). Sitges. Només coordinadora. The practice of health technology assessment: overview of concepts, methods, and policy implications.

17.XXVI UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (1994). Prada de Conflent. Només coordinadora. Salut i alta muntanya.

18.XXV UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (1993). Prada de Conflent . Només coordinadora. Què és la SIDA?


Docent en els cursos


19.UNIVERSITAT POMPEU FABRA – UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (2013), Barcelona. Grau en Medicina. Assignatura Gestió Sanitària. Guies de pràctica clínica.

20.FUNDACIÓ JOSEP LAPORTE – CASA CONVALESCÈNCIA UAB (2011), Madrid. Seminario Curso Hemar Janssen. Evaluación económica de medicamentos.

21.AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE GIRONA (2010). II Medical English Course. Girona. Professional values and attitudes.

22.UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - UNIVERSITAT DE BARCELONA (2013, 2010, 2008 i 2002), Barcelona. International Master’s Program in Health Technology Assessment and Management. Health policy and research.

23.UNIVERSITAT DE GIRONA (2010-11 i 2009-10), Girona. Màster en Promoció de la Salut. Gestió de la recerca i Avaluació de projectes de recerca.

24.UNIVERSITAT POMPEU FABRA, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, UNIVERSITAT DE BARCELONA (2008 i 2012), Barcelona. Máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia. Políticas científicas autonómicas (Catalunya) i Evaluación de la investigación.

25.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (2007), Barcelona. Curs de doctorat en neurociència. Neuroimmunologia clínica: Translació de la recerca a la clínica.

26.HTAi POSTCONFERENCE COURSE (2007), Barcelona. Bridging gaps between research and policy in Public Health.

27.UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY and UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Barcelona. Global Advanced Health Leadership Forum (2007). Reasons to foster health research strategies.

28.INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (2007), Girona. 2º Curso de investigación y publicación en diagnóstico por la imagen. Cómo triunfar cuando se pide una beca de investigación.

29.UNIVERSITAT DE GIRONA INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL (2008 i 2006),Girona.Master in Business Innovation and Technology Management. Health Technology Assessment.

30.AGENCIA DE CALIDAD DEL SNS, MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2006), Madrid. Seminario Internacional sobre Guías de Práctica Clínica. Experiencias en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica.

31.CONSORCI SANITARI INTEGRAL, HOSPITAL DOS DE MAIG (2003), Barcelona. Medicina basada en l'evidència.

32.FUNDACIÓ SENY (2003), Barcelona. Metodologia de la recerca en salut mental.

33.HOSPITAL DE BELLVITGE (2003), Barcelona. D e l’evidència científica a la presa de decisions en salut.I. Els informes d’avaluació i llur impacte. II Promoció, gestió i avaluació de recerca.

34.INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (2002), Barcelona. Barcelona’s Topic Review Group of Best Evidence Medical Education (BEME). Disseny d’estudis, revisió sistemàtica de l’evidència científica i metaanàlisi.

35.INSTITUT CATALÀ DE SALUT - UNITAT DE FARMÀCIA (2003),Barcelona. Metodologia per a l’avaluació de nous medicaments.

36.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - FUNDACIÓ Dr. ROBERT (2003 i 2002), Barcelona. Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries. Les guies de pràctica clínica basades en l’evidència científica.

37.UNIVERSITAT DE BARCELONA - LES HEURES (2002), Barcelona. Màster en immigració i educació intercultural. La immigració des de la perspectiva sanitària.

38.SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (2002), Saragossa. Curso para farmacéuticos de Administraciones Sanitarias. Revisiones sistemáticas y metaánalisis.

39.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN – FUNDACIÓ DR. ROBERT (2002), Barcelona. IX Diploma de postgrado en metodología de evaluación y mejora de la calidad asistencial. La evaluación de la tecnología: estudio de casos.

40.HOSPITAL DE LA CREU ROJA (2001), Barcelona. Curs de postgrau: Medicina Basada en l’Evidència. Síntesi de l’evidència científica: metaanàlisi, guies de pràctica clínica. Integració de l’evidència científica: introducció a l’anàlisi de decisions i l’avaluació econòmica.

41.ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE SALUT, EVES (2001), València. La evidencia científica en la práctica asistencial. Medicina basada en l’evidència i guies de pràctica clínica.

42.COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA (2001), Saragossa. Curso sobre Medicina Basada en la Evidencia. Guías de práctica clínica.

43.UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (2001), Barcelona. Máster de bioengeniería . La evaluación de tecnologías médicas: concepto y etapas.

44.INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2001), Saragossa. Evaluación en servicios sanitarios. Métodos para la evaluación de servicios sanitarios.

45.UNIVERSITAT DE BARCELONA-FACULTAT DE MEDICINA (2001), Barcelona. Curs de pregrau convalidable com a 3 crèdits de lliure elecció: clíniques. Salut i qualitat de vida: conceptes i mètodes.

46.FUNDACIÓ SENY (2001), Barcelona. Recerca en salut mental: Fonaments metodològics. Dissenys epidemiològics descriptius i observacionals.

47.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERMATO-EPIDEMIOLOGÍA – DERMATOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA (2001), Barcelona. 1er Curso de Dermatología Basada en la Evidencia. Revisión sistemática de la evidencia científica y metaanálisis.

48.ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD, OPS (2000), Lima, Perú. Taller andino sobre evaluación de tecnologías en salud. Guías de práctica clínica i Método del uso apropiado de tecnologías médicas.

49.UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA- FEGAS (2000-2001), Santiago de Compostela . Máster en avaliación de tecnoloxías sanitarias. Mòduls: 1-Enfoques prácticos en avaliación de tecnoloxías sanitarias; 8-Aplicación da avaliación de tecnoloxías á protocolización da asistencia; 9-Avaliación económica.

50.PIUS HOSPITAL DE VALLS (2000), Valls, Tarragona. Curs d'epidemiologia clínica i avaluació. Dissenys epidemiològics descriptius, observacionals i experimentals.

51.INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - SUBDIVISIÓ DE GIRONA (2000), Girona. Curs de formació en atenció primària. Gestió de variabilitat assistencial. Guies de pràctica clínica. El cas de la lumbàlgia.

52.UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (2000), Barcelona. Curs: Aspectes metodològics aplicats a la recerca. Disseny i construcció de qüestionaris.

53.CONSORCI HOSPITALARI PARC TAULÍ - UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (2000), Barcelona. Curs de gestió de serveis sanitaris. L'avaluació de serveis sanitaris. Mesura de l'efectivitat i l'eficiència.

54.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - FUNDACIÓ Dr. ROBERT (1999), Barcelona. Máster en dirección y gestión de laboratorios clínicos. Módulo de evaluación tecnológica e implementación de pruebas diagnósticas.

55.ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (1999), Saragossa. Curso de Medicina Basada en la Evidencia y Práctica clínica.

56.UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS (1999), Barcelona. Metodologia d’avaluació de protocols i guies de pràctica clínica.

57.HOSPITAL CAN MISSES (1999), Eivissa. Medicina basada en l’evidència.

58.GOVERN DE NAVARRA (1999), Pamplona. Análisis de la evidencia científica y su aplicación en la toma de decisiones.

59.AGÈNCIA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA MÈDICA (1998), Barcelona. Avaluació de serveis sanitaris i de la pràctica mèdica.

60.INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT (1998), Barcelona. Introducció de l'evidència científica en la pràctica assistencial i la gestió de Serveis de Salut.
61.GOVERN DE NAVARRA (1998), Pamplona. Análisis de la evidencia científica y su aplicación en la toma de decisiones en la atención primaria. 

62.GOVERN DE NAVARRA (1998), Pamplona.  Análisis de la evidencia científica y su aplicación en la toma de decisiones en la administración sanitaria.

 63.HOSPITAL DE TARRAGONA JOAN XXIII (1998), Tarragona. Ètica clínica.

64.HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE (1998), Madrid. Análisis de la evidencia científica en la evaluación de pruebas diagnósticas.

65.HOSPITAL CRUCES DE BARACALDO (1998), Bilbao. Medicina basada en la evidencia científica.

66.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA VALL D’HEBRON (1997 i 1998), Barcelona. Curs de postgrau d’infermeria comunitària.

67.INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (1997), Barcelona. Ètica i avaluació a la sanitat.

68.ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD (1997), Madrid. Curs Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

69.UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA VALL D’HEBRON (1996), Barcelona. Curs de postgrau sobre gestió de la qualitat en infermeria.

70.ESCOLES UNIVERSITÀRIES GIMBERNAT, adscrites a la UAB (1995), Sant Cugat del Vallès. Postgrau de qualitat assistencial en infermeria.
71. INSTITUT DE SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA APLICADES DE BARCELONA, ISPA (1995-1998), Barcelona. Curs de Tècnic en Gerontologia. Patologies de la vellesa.