Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Publicacions

FABRA, P. (2008). "IV Congrés INternacional "IDP-Internet, Dret i Política": Programari social I web 2.0: Implicacions jurídico-polítiques". Barcelona.

FABRA, P.; FERNÁNDEZ, M.R. (2007). "III CONGRÉS INTERNET, DRET I POLÍTICA (IDP): NOVES PERSPECTIVES". Barcelona.

XALABARDER, R.; CERRILLO, A.; DELGADO, A.M.; GALIANO, A.; BATLLE, A.; SÁNCHEZ, V.M.; FABRA, P.; FERNÁNDEZ, M.R.; VILASAU, M. (2006). "Sem_IDP2: II Congrés Internacional IDP. Nous reptes d¿Internet, Dret i Política (8-9 maig 2006)".

FERNÁNDEZ, M.R.; DELGADO, A.M.; XALABARDER, R.; GARCIA, J.; SALOMÓN, L.; PEGUERA, M.; BORGE, R.; CARDENAL, A.S.; PADRÓ-SOLANET, A.; VILASAU, M.; CERRILLO, A.; FABRA, P. (2005). "I Congreso sobre Internet, Derecho y Política. Las transformaciones del Derecho y la Política en la sociedad de la información". Centre d'Estudis Jurídics, Generalitat de Catalunya.

BATLLE, A.; FABRA, P. (2005). "Sem_IDP I". Barcelona.

FABRA, P. (2004). "La Reforma de l'Estatut de Catalunya". Consell de Col.legis d'Advocats de Catalunya.

FABRA, P. (2002). "El concepte de ciutadania en els nostres dies". Aliança Francesa - Sabadell.

FABRA, P. (2001). "El Dret i la Justícia davant del fenòmen d'Internet".. Universitat de Girona.

FABRA, P. (2000). "A New Paradigm in Teaching-Learning Processes". Tula (Federació Russa).

FABRA, P. (2000). "Facticitat i Validesa. Dret i Democràcia des de la Teoria del Discurs". Universitat Autònoma de Barcelona.

FABRA, P. (2000). "La teoria del dret de J. Habermas: hi ha una tercera via entre el iusnaturalisme i el positivisme?". Universitat Pompeu Fabra.

FABRA, P. (1999). "L'impacte de la globalització en el Dret i l'Estat". Universidade Metodista de Piracicaba (Sao PAulo-Brasil).

FABRA, P. (1999). "Teaching Law Virtually: the UOCs Experience". Oregon State University, Oregon, Estats Units..

FABRA, P. (1996). ": "La teoria del dret de Jürgen Habermas"". Universitat Oberta de Catalunya.

FABRA, P. (1995). "En torno a la racionalidad comunicativa y sus presupuestos lingüísticos". Instituto de Filosofía del Centro Superior de INvestigaciones Científicas (CSIC).

FABRA, P. (1994). "Einige Bemerkungen zu J. Habermas' Rationalitätskonzepte". Facultat de Filosofia de la Universitat Goethe de Frankfurt.

FABRA, P. (1991). "Al Ras: La situació de l'art i dels artistes en el saber contemporani".. Centre Cultural de "la Caixa".