Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Toni Badia Garganté
tbadiaa r r o b auoc.edu

Doctor en Psicologia de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000).


Màster en Investigació Psicopedagògica per la Universitat Ramon Llull (1996).


Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992).


Professor associat del Departament de Psicologia de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (1999-2001) i professor col·laborador docent de la Universitat Internacional de Catalunya (1999-2001).


Professor (des de l'any 2000) i director (2003-2006) dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.


Actualment participa com a docent en les llicenciatures de Psicopedagogia i Psicologia, en el màster d'Educació i TIC i en el programa de doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement.


La seva activitat de recerca actual es desenvolupa en tres camps de la Psicologia de l'Educació: els processos d'ensenyament i aprenentatge en contextos educatius virtuals, les estratègies d'aprenentatge i la construcció de coneixement professional docent. Actualment participa en el projecte de recerca I+D+I: "Ayudar a aprender en redes electrónicas de comunicación asíncrona escrita: la presencia docente y las funciones del profesor en los procesos de construcción del conocimiento" (2004-2007).Les seves darreres publicacions


  • BADIA, A.; BARBERÀ, E. (2004). "Proyecto de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las programaciones escolares". A: MAURI, T.; MONEREO, C.; BADIA, A. (coord.). La práctica psicopedagógica en la educación formal. Barcelona: Editorial UOC. pp. 335-351.
  • BADIA, A.; MONEREO, C. (2004). "La construcción de conocimiento profesional docente. Análisis de un curso de formación sobre la enseñanza estratégica". A: Anuario de Psicología. Núm. 35 (1),
    pp. 47-70.
  • BADIA, A.; MONEREO, C. (2005). "Aprender a aprender a través de Internet". A: MONEREO, C. (coord.). Internet y competencias básicas. Barcelona: Graó. pp. 51-71.
  • BADIA, A. (coord.); BOADAS, E.; FUENTES, M.; LIESA, E. (2003). Actividades estratégicas de enseñanza y aprendizaje. Barcelona: CEAC.
  • BARBERÀ, E.; BADIA, A. (2004). Educar con aulas virtuales. Madrid: Antonio Machado Libros, 2003.
  • BADIA, A.; MAURI, T.; MONEREO, C. (coords.). (2004). La práctica psicopedagógica en educación formal. Barcelona: Editorial UOC.