SETMANA INTERNACIONAL DE L'ACCÉS OBERT
L'ACCÉS OBERT A LA UOC
BARCELONA, 24-30 D’OCTUBRE DEL 2011
La Universitat Oberta de Catalunya va participar en la Setmana Internacional de l'Accés Obert, organitzada per l'Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) amb l'objectiu de conscienciar la comunitat científica dels avantatges de la publicació en accés obert.

L'any 2011, la UOC s'afegí a la iniciativa. Per això, es van preparar diversos materials informatius sobre l'accés obert i els recursos educatius oberts (OER), es van programar dos tallers de formació presencial i un de virtual, a més d'una xerrada sobre aquest tema; es va obrir un punt informatiu al WikiloungeUOC i s'hi van repartir materials oberts, es van projectar audiovisuals...

Col·labora: la Comissió d'accés obert del Pla estratègic 2010-2014

UOC

Càtedra UNESCO en e-Learning
Llicència Creative Commons
© Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya 2011.