UOC PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 i 45 ANYS DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA
Convocatòria 2018
Informació general
DATES CLAU!
Inscripció: consulteu el web del Departament d'Economia i Coneixement.

 
QUAN I ON ES FAN?
Quan i on es fan els exàmens Aquesta prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i per a més grans de 45 anys és comuna per a totes les universitats de Catalunya i dóna accés preferent al sistema universitari català. En la fase general és obligatòria la prova de llengua catalana.

Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

En el web del Departament d'Economia i Coneixement trobareu tota la informació sobre aquestes proves:

  • Requisits
  • Normativa
  • Temaris i estructura dels exàmens
  • Criteris de correcció

També hi trobareu més informació interessant per a preparar aquestes proves d'accés, com ara enunciats d'exàmens i preguntes més freqüents.

Seus UOC de les proves d'accés:

El lloc de realització de les proves d'accés s'indica en el full de matrícula.

 


Matrícula a les proves d'accés 2018
QUAN I ON ES FAN?
Quan i on es fan els exàmens El termini per a formalitzar la matrícula tant de les proves per a més grans de 25 anys com per a les de més grans de 45 anys per a l'any 2018 és del 14 al 28 de febrer, per a totes les universitats catalanes.

La matrícula es fa al web del Departament d'Economia i Coneixement, en el qual també trobareu la informació de com haureu de consultar els resultats de les proves.

Accés per a més grans de 45 anys

Per a poder ser admès a la universitat per la via de més grans de 45 anys, cal, a més de superar la prova d'accés, tenir una entrevista personal, amb resolució d'APTE.

Entrevista personal:

  • Aquesta entrevista tindrà lloc a la universitat a la qual es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat en una altra universitat del sistema català.
  • Només la faran els candidats que tinguin superada la prova d'accés per a més grans de 45 anys.
  • Només tindrà validesa l'any en què es fa i per a accedir a un sol centre-estudi.
  • Més endavant es publicarà la informació sobre l'entrevista personal a la Universitat Oberta de Catalunya.

Més informació sobre l'accés per a més grans de 45 anys