Cerverí de Girona

No·l prenatz lo fals marit

Aquest poema l'han interpretat: Celdoni Fonoll .

Ayço es viadeyra


No·l prenatz lo fals marit,
Jana delgada!


I No·l prenatz lo fals jurat,
que pec es mal enseynat,

Yana delgada.


II No'l prenatz lo fals marit,
que pes es ez adormit,
Yana delgada.


III Que pec es mal enseynat,
no sia per vos amat,

Yana delgada.


IV Que pec es ez adormit,
no jaga amb vos el lit,

Jana delgada.


V No sia per vos amat,
mes val cel c'avetz privat,

Yana delgada.


VI No jaga ab vos el lit;
mes vos y valra l'amich,

Yana delgada.