Marc Romero Carbonell

Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Expert/a en: TIC i pedagogia; TIC aplicades a la formació; àrea de tecnologia educativa i aprenentatge virtual (e-learning); treball col·laboratiu en entorns virtuals; formació del professorat virtual; docents, TIC i capacitació digital; materials didàctics multimèdia i estratègies.

Grup de recerca: EDUL@B / Recerca als estudis.

Articles relacionats