Teresa Guasch Pascual

Vicerectora de Docència i Aprenentatge

Expert/a en:

Formació del professorat universitari, aprenentatge en entorns virtuals i ajudes educatives (e-feedback) i l'escriptura com a eina d'aprenentatge en entorns virtuals.

Grup de recerca: Feed2Learn / Recerca als estudis.

Articles relacionats