Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

El desistiment consisteix en l’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la. El preu dels programes serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula.

Un cop exercit en temps i forma el dret de desistiment, podeu sol·licitar l’activació de la matrícula de nou, des del Campus Virtual.

 

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, la Universitat procedirà a la devolució en el termini màxim de catorze (14) dies naturals de tots els pagaments que hagis efectuat, a comptar des de la data en què facis la sol·licitud.

Per aquest motiu, és molt important que actualitzis les teves dades bancàries que hi ha informades al Campus Virtual per tal de procedir a l’esmentada devolució. Pots informar del teu compte bancari a l’apartat del Campus Virtual Expedient / Dades bancàries.