Data de publicació: abril de 2005
Universitat i virtualitat: 10 anys d’una quimera?
Gabriel Ferraté (gferrate@uoc.edu)
Rector de la UOC                                                                                                                          


Amb motiu dels deu anys d’existència de la Universitat Oberta de Catalunya, el seu rector exposa els eixos que l’han vertebrada –la centralitat de l’estudiant en el procés formatiu i l’ús intensiu de les noves tecnologies–, la seva orientació d’origen a la societat de la informació –la UOC és una universitat virtual, global i ubiqua– i el seu model organitzatiu, capaç de fer front als canvis i necessitats continus dels estudiants i de la societat.

Aquest article fou publicat el dia 28 de febrer de 2005 en el diari El País.
universitat, TIC, virtualitat, aprenentatge, societat de la informació