GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

El model educatiu

El model educatiu de la UOC és el tret distintiu principal de la Universitat des que va començar. Neix amb la voluntat de respondre d'una manera adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida i d'aprofitar al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a aprendre en un entorn flexible.

Com s'estudia a la UOC?
El model educatiu de la UOC s’adapta a les necessitats de l’estudiant i li permet desenvolupar competències professionalitzadores.

És un model sempre viu, que incorpora constantment noves tendències en aprenentatge en línia.

Què caracteritza el nostre model educatiu?

La UOC desenvolupa un model educatiu propi, amb les característiques principals següents:

  • Dinàmic i flexible: s’adapta i evoluciona en el temps constantment, i permet que els estudiants aprenguin d’una manera semblant a com treballen i es comuniquen en la xarxa.
  • Centrat en l’estudiant i l’activitat d’aprenentatge: gira entorn de contextos d’aprenentatge que combinen diversitat de recursos i dinàmiques de treball basades en l’acompanyament de l’equip docent i en la interacció amb els companys. 
  • Avaluació contínua i formativa: les activitats d’avaluació faciliten l’assoliment dels objectius d’aprenentatge i el desenvolupament de les competències.
  • Aprenentatge col·laboratiu: orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement, mitjançant l’equilibri entre la implicació individual de l’estudiant i la col·laboració.
  • Acompanyament: l’estudiant està acompanyat per professorat especialitzat que té com a funcions principals el disseny, l’orientació, la dinamització i l’avaluació de tot el procés educatiu.

L’entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC, on l’estudiant té accés a les aules virtuals.

Quins elements el formen?

L’activitat d’aprenentatge és l’eix central del model educatiu. Per a dur-la a terme, disposeu de tres elements principals: l’acompanyament que proporciona l’equip docent, la col·laboració del treball en xarxa, i les eines i els recursos.

Model educatiu

Com evoluciona aquest model?

El nostre model educatiu és sempre viu perquè evoluciona constantment gràcies a la recerca aplicada, la innovació i la incorporació de noves tendències en aprenentatge en línia.

L’eLearn Center (eLC) impulsa aquesta evolució i lidera el canvi del model educatiu. L’eLC és l’element del qual es dota la UOC per a facilitar la recerca aplicada en aprenentatge en línia, fomentar la innovació en aquest àmbit, i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l’aprenentatge en línia com a element constitutiu de la identitat de la Universitat.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP