GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

El model educatiu

El model educatiu de la UOC és el tret distintiu principal de la Universitat des dels seus inicis. Neix amb la voluntat de respondre de manera adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida i d'aprofitar al màxim el potencial que ofereixen la xarxa i les tecnologies aplicades a l'educació per aprendre en un entorn flexible.

Com s'estudia a la UOC?
El model educatiu de la UOC s'adapta a les necessitats de l'estudiant i li permet desenvolupar competències professionalitzadores.
 

És un model sempre viu, que incorpora constantment les últimes tendències de l'aprenentatge en línia.

Què caracteritza el nostre model educatiu?

La UOC desenvolupa un model educatiu propi, amb les característiques principals següents:

  • Dinàmic i flexible: s'adapta i evoluciona en el temps constantment, i permet que els estudiants aprenguin d'una manera semblant a com treballen i es comuniquen a la xarxa.
  • Asíncron: com a eix vertebrador de la comunicació entre els membres de la comunitat, permet a cada estudiant adaptar els estudis a la UOC als seus ritmes vitals i professionals.
  • Centrat en l'estudiant i l'activitat d'aprenentatge: gira entorn de contextos d'aprenentatge que combinen diversitat de recursos i dinàmiques de treball basades en l'acompanyament de l'equip docent i en la interacció amb els companys i companyes. Les situacions d'aprenentatge estan relacionades amb l'àmbit professional o la vida diària i, alhora, fomenten la participació activa i l'esperit crític i reflexiu.
  • Avaluació contínua i formadora: les activitats d'avaluació faciliten l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències. El retorn formatiu (feedback) es proporciona al llarg del semestre i ajuda l'estudiant a aprendre i a consolidar l'aprenentatge.
  • Aprenentatge col·laboratiu: s'orienta a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement, mitjançant l'equilibri entre la implicació individual de l'estudiant i la col·laboració.
  • Acompanyament: l'estudiant està acompanyat per professorat especialitzat que té com a funcions principals el disseny, l'orientació, la dinamització i l'avaluació de tot el procés educatiu.
     

L'entorn en què conflueixen tots aquests elements i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC, on l'estudiant té accés a les aules virtuals.
 

Quins elements el formen?

L'activitat d'aprenentatge és l'eix central del model educatiu. Per dur-la a terme, es disposa de tres elements principals: l'acompanyament que proporciona l'equip docent, la col·laboració del treball en xarxa, i les eines i els recursos.
 

infografia_model_educatiu_CA

Com evoluciona aquest model?

El nostre model educatiu és sempre viu perquè evoluciona constantment gràcies a la innovació, la recerca aplicada i la incorporació de tendències noves en l'aprenentatge en línia.

L'eLearning Innovation Center (eLinC) mpulsa aquesta evolució des de la innovació en l'aprenentatge. L'equip de l'eLinC treballa per millorar l'experiència d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del servei al professorat, assessorant-lo en l'anàlisi i el redisseny d'assignatures i programes, i recollint les seves necessitats i idees. També ajuda a conceptualitzar i desplegar projectes d'innovació docent, proporciona espais d'experimentació per a proves pilot, i s'orienta a l'exploració i l'anàlisi de les dades d'aprenentatge (learning analytics). Tot plegat, amb la missió de fer evolucionar l'aprenentatge en línia (e-learning) a partir d'innovacions i millores constants que situïn la UOC com a referència mundial en aquest àmbit.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP