GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

Atenció a la discapacitat

Atenció a la discapacitat

La missió de la UOC és facilitar que qualsevol persona que vulgui es pugui formar al llarg de la vida. Per això, afavoreix l'accés a la Universitat de les persones amb discapacitat. El model educatiu aconsegueix nivells molt elevats d'igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació, a la qual s'afegeixen els esforços que calen per respondre a les necessitats específiques d'aquest col·lectiu.

Quines solucions ofereix la UOC per facilitar l'accessibilitat?

El compromís de la UOC amb la inclusió de les persones amb discapacitat  s'expressa amb accions com l'accessibilitat i l'adaptació de la plataforma virtual, i la inclusió de material de suport a l'estudi. També vetlla per garantir una inclusió efectiva, oferint facilitats econòmiques, seguiment en la docència i adaptacions concretes per fer les proves finals. A més, fa un acompanyament especial en l'orientació laboral i de pràctiques.

Els serveis que ofereix la UOC a l'estudiantat amb discapacitat són:

 • Servei d'atenció virtual, integral i transversal, amb voluntat de resoldre dubtes i incidències de tipus administratiu (acadèmic) i tecnològic. 
 • Servei de tutoria, amb l'objectiu d'orientar i assessorar des del moment de l'accés als estudis fins a la graduació.
 • Campus Virtual i aules: la UOC treballa perquè tot el Campus Virtual i les aules compleixin les directrius internacionals d'accessibilitat, que permeten fer un bon ús del contingut web a totes les persones que els consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).
 • Recursos d'aprenentatge UOC en les assignatures: disponibles en format XML, a partir del qual es generen versions d'un mateix contingut en múltiples formats (paper, PDF, HTML, karaoke, llibre parlat o llibre electrònic). Cadascun d'aquests formats està dissenyat per ser utilitzat en un determinat moment o situació, i s'està treballant per garantir que aquest ventall de possibilitats estigui disponible per als materials de totes les assignatures. Si una persona no pot accedir al material d'una assignatura, s'intenta adaptar el format del material en la mesura que sigui possible.
 • Actes presencials: la UOC té en compte les necessitats especials que manifesten els membres de la comunitat universitària quan organitza activitats presencials, com l'acte de graduació. En les inscripcions dels actes es poden demanar aparcaments reservats, intèrprets de llengua de signes, rampes i accessos reservats, entre altres ajudes. 
 • Adaptacions per a necessitats especials: tant per al seguiment de l'aprenentatge durant el semestre com per fer les proves finals, l'estudiantat pot demanar les adaptacions que cregui necessàries. 
 • Pràctiques i orientació laboral. Acords amb les següents entitats per potenciar l'orientació i la inserció professional dels estudiants amb discapacitat:
  • Fundació Randstad - Servei Infopoint: servei d'orientació professional per a persones amb discapacitat acreditada igual o superior al 33 %.
  • Fundació Prevent: servei d'orientació laboral als estudiants amb discapacitat. 
  • Fundació Universia: servei gratuït de consultoria de selecció laboral, especialitzat en perfils amb discapacitat. També assessora els estudiants amb discapacitat en matèria laboral.

Més informació

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

La UOC a les xarxes

TOP