GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

Atenció a la discapacitat

Atenció a la discapacitat

La missió de la UOC és facilitar que qualsevol persona que vulgui es pugui formar al llarg de la vida. Per això, afavoreix l'accés a la Universitat de les persones amb discapacitat. El model educatiu aconsegueix nivells molt elevats d'igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació, a la qual s'afegeixen els esforços que calen per respondre a les necessitats dels estudiants amb discapacitat.

Quines solucions ofereix la UOC per facilitar l'accessibilitat?

Els àmbits principals en què s'actua per afavorir l'accessibilitat són els següents:

  • Campus Virtual i aules: la UOC treballa perquè tot el Campus Virtual i les aules acompleixin les directrius internacionals d'accessibilitat, que permeten fer un bon ús del contingut web a persones amb discapacitats o trastorns d'aprenentatge.
  • Recursos d'aprenentatge UOC en les assignatures: tenen per objectiu que l'estudiant pugui aprendre, independentment de les característiques personals, l'espai on sigui o el dispositiu que faci servir.
  • Proves d'avaluació: l'estudiant pot sol·licitar el tipus d'adaptació necessari per poder fer l'avaluació. La virtualització de les proves finals o proves d'avaluació ha afavorit l'estudiantat amb discapacitat. S'han evitat problemes de mobilitat i, sovint, fer les proves en un entorn conegut els ha facilitat la concentració en els períodes d'avaluació. Tot i això, s'ha continuat treballant per facilitar les proves a persones amb diversitat funcional: adaptant el temps a circumstàncies particulars, treballant enunciats (per exemple, per a persones amb discapacitat visual), etc.
  • Adaptacions de docència per necessitats especials: avalua les necessitats d'adaptacions significatives de l'estudiant per poder fer canvis en la metodologia d'aprenentatge d'alguna assignatura i facilitar-ne el seguiment, com ara adaptacions del ritme de treball o una atenció més personalitzada. També es pot substituir o adaptar algun contingut obligatori (per exemple, les parts orals de les assignatures de llengua entre els estudiants amb discapacitat auditiva).
  • Pràctiques i orientació laboral: acords amb entitats com la Fundació Prevent, la Fundació Universia o FSC Inserta per facilitar l'orientació i la inserció professional dels estudiants amb discapacitat.

Més UOC / La Universitat / Diversitat funcional

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

La UOC a les xarxes

TOP