GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

Atenció a la discapacitat

Atenció a la discapacitat

La missió de la UOC és facilitar que qualsevol persona que vulgui es pugui formar al llarg de la vida. Per això, afavoreix l'accés a la universitat a les persones amb discapacitat. El model educatiu aconsegueix nivells molt elevats d'igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació, a la qual s'afegeixen els esforços que calen per a respondre a les necessitats dels estudiants amb discapacitat.

Quines solucions ofereix la UOC per a facilitar l'accessibilitat?

Els àmbits principals en què s’actua per afavorir l’accessibilitat són els següents:

  • Campus Virtual i aules: la UOC treballa perquè tot el Campus Virtual i les aules acompleixin les directrius internacionals d’accessibilitat, que permeten fer un bon ús del contingut web a persones amb discapacitats o trastorns d’aprenentatge.
  • Recursos d’aprenentatge UOC en les assignatures: tenen per objectiu que l’estudiant pugui aprendre, independentment de les característiques personals, l’espai on sigui o el dispositiu que faci servir.
  • Proves presencials d’avaluació: l’estudiant pot sol·licitar el tipus d’adaptació necessari per a poder fer l’avaluació, en aspectes relacionats amb l’accessibilitat dels edificis on es fan les proves, el format dels enunciats de les proves o l’opció de fer les proves virtualment.
  • Adaptacions de docència per necessitats especials: avalua les necessitats d’adaptacions significatives de l’estudiant per a poder fer canvis en la metodologia d’aprenentatge d’alguna assignatura i facilitar-ne el seguiment, com ara adaptacions del ritme de treball o una atenció més personalitzada. També es pot substituir o adaptar algun contingut obligatori (per exemple, les parts orals de les assignatures de llengua entre els estudiants amb discapacitat auditiva).
  • Pràctiques i orientació laboral: acords amb entitats com la Fundació Prevent, la Fundació Universia o FSC Inserta per a facilitar l’orientació i la inserció professional dels estudiants amb discapacitat.

Més UOC / La Univeritat / Diversitat funcional

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP