GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

Benvinguda del rector

Josep Antoni Planell

Les idees i les institucions necessiten transformar-se per perdurar. En el cas de la UOC, aquesta evolució constant sempre s'ha organitzat a partir de la fidelitat als principis fundacionals i de l'adaptació a les necessitats de demà de la societat que ens acull. Tots els estudiants trobareu en nosaltres una universitat pionera, experta en e-learning i compromesa amb la formació al llarg de la vida de persones que, com ella, són ja nadiues digitals i mostren un esperit global.

Però les grans definicions han d'anar acompanyades de projectes concrets. Per això, aquest mateix curs hem iniciat la implantació de la nova aula de Canvas. De manera progressiva, el nou entorn d'aprenentatge, molt més flexible, àgil i personalitzat, ens permetrà disposar d'una aula amb major potencial docent i on la visualitat i la producció creativa tindran un paper molt rellevant. En paral·lel, s'introduiran també noves figures d'acompanyament docent, com ara el tutor d'inici i l'orientador professionalitzador. Tots aquests canvis cerquen millorar l'experiència d'aprenentatge i, sobretot, l'orientació pedagògica i la vostra connexió amb el mercat de treball.

Aquestes transformacions que afecten el vostre dia a dia s'acompanyen d'altres novetats rellevants per al conjunt de la UOC, com la inèdita acreditació institucional per al conjunt de les nostres titulacions per un període renovable de sis anys. 

Finalment, voldria destacar l'aposta institucional per estendre les competències digitals a tota la ciutadania. Des de la nostra creació, però especialment arran de la pandèmia, la UOC col·labora amb universitats i governs d'arreu per ajudar-los a dur a terme les respectives transformacions digitals. Perquè, en paraules de la nostra doctora honoris causa Mariana Mazzucato, "cal començar establint objectius, com la salut i l'educació per a tothom, i després retrocedir i dissenyar l'economia per aconseguir-los". I, en aquest horitzó, allà on interactuen la tecnologia i les ciències humanes i socials, la UOC hi vol ser. I hi vol ser amb tots i cadascun de vosaltres. Perquè és mitjançant cada nova generació d'estudiants que la UOC perdura i es renova.

Benvinguts i benvingudes!

Josep A. Planell
Rector de la UOC

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

La UOC a les xarxes

TOP