GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Benvinguda de la rectora

Àngels Fitó

La paradoxa de Teseu ens parla d'un vaixell que, al llarg del navegar per diferents mars, veu com totes i cadascuna de les seves parts són substituïdes, millorades i transformades per adaptar-se als canvis sobrevinguts, per corregir el desgast del temps i per respondre als nous reptes de l'entorn. I, malgrat aquesta muda constant, mai no deixa de ser la nau del principi. Aquesta mateixa aparent aporia ha caracteritzat la trajectòria de la nostra UOC: la fidelitat a uns principis fundacionals a partir de la innovació, el progrés i la (re)evolució.

Així, estrenem el curs 2023-2024 —el 29è. des de la creació de la UOC— ampliant la nostra oferta formativa amb el màster de Psicologia General Sanitària, amb quatre noves especialitats del màster de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, i enriquint el ventall de novetats en formació contínua no oficial. A més de complementar i diversificar, aquestes noves titulacions ens permetran seguir ampliant una comunitat que, l'any passat, va comptar amb més de 87.000 estudiants, originaris de 138 països, i més de 7.000 docents, entre professorat propi, professorat col·laborador i tutores i tutors.

Dins d'aquesta constant voluntat de millora del vaixell de la UOC cal destacar, pel seu impacte educatiu i pedagògic tant pel que fa a la mobilitat, la connectivitat i la usabilitat com al seguiment, el retorn i les avaluacions, el reforç del desplegament de les noves aules de Canvas, fins a assolir-ne més de 3.000 el proper semestre. En paral·lel, també seguirem treballant en els reptes de l'avaluació digital per tal de fer compatibles els requisits de seguretat i fiabilitat amb un model coherent amb el nostre projecte, amb la nostra naturalesa digital —tant institucional com ciutadana— i amb l'evolució de la formació al llarg de la vida.

Finalment, amb el nou curs també comença el meu mandat com a rectora, després d'una llarga experiència com a docent, directora dels Estudis d'Economia i Empresa i vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat. Per orientar la brúixola del futur immediat, m'agradaria mantenir un rumb guiat per tres trets essencials i contrastats: el coneixement i el compromís col·lectiu, el talent i l'esforç individual, i la voluntat d'impactar socialment i millorar professionalment. Perquè només trenant i actualitzant aquesta idiosincràsia serà possible consolidar la UOC innovadora, global i compromesa que volem. Perquè, tant si comenceu la vostra trajectòria acadèmica com si ja veieu a prop sumar-vos als nostres més de 104.000 graduats i graduades actuals, serà un plaer compartir amb vosaltres aquesta singladura.

Benvinguts i benvingudes!


Àngels Fitó
Rectora de la UOC

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP