GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Compromís social #Agenda2030

Compromís social #Agenda2030

La UOC posa l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en el centre del seu procés de transformació en una universitat global, i aborda els grans reptes mundials fent avançar el coneixement per al progrés social: facilita l'accés equitatiu a l'ensenyament superior, forma ciutadans globals i socialment responsables, enforteix la recerca des de la visió de l'impacte social i estableix aliances amb institucions culturals i acadèmiques, agències internacionals o entitats del tercer sector, entre d'altres.

Com contribueix la UOC al compliment dels objectius de l'Agenda 2030?

La UOC és una universitat diversa, inclusiva i compromesa amb l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 4 ("Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom"), que defensa l'ensenyament superior com un dret que totes les persones haurien de poder exercir en igualtat de condicions, independentment de les seves circumstàncies. Gràcies a un model de formació en línia de qualitat, la UOC proporciona oportunitats d'aprenentatge a tothom al llarg de la vida, independentment de quines siguin les seves circumstàncies. Avui dia, el compromís adquirit fa més de 25 anys continua més vigent que mai.

Conscients de la importància de l'aprenentatge en línia (e-learning) en la societat actual, la UOC aposta per facilitar la transformació digital educativa acompanyant governs, institucions i comunitats docents d'arreu del món en el desenvolupament d'una educació en línia de qualitat per a tothom. Mitjançant aquestes accions, contribueix de manera activa a la lluita contra la bretxa d'accés i la bretxa digital en educació, un repte de primer ordre en el nou context postpandèmia.

El perfil de l'estudiantat de la UOC és divers i, els darrers anys, s'ha detectat un increment del nombre d'estudiants amb discapacitat: són 2.072 persones amb certificat de discapacitat del 33 % o superior que formen aquest col·lectiu. El ventall de dificultats amb les quals es poden trobar és ampli, ja que poden ser visuals, auditives, de mobilitat, cognitives, mèdiques o psicològiques, amb els canals de comunicació o amb les adaptacions curriculars, entre altres qüestions. La necessitat d'abordar de manera integral aquest tipus de situacions ha generat la formació d'un grup de treball específic per fer més accessible i oberta la Universitat.

La prioritat de la UOC és formar ciutadans i professionals amb una visió crítica, coneixedors d'altres realitats i preparats per afrontar els reptes globals i socials. En aquest sentit, promou la perspectiva de gènere en la seva acció docent i d’investigació, per generar i transmetre un coneixement no androcèntric que afavoreixi la transformació de les desigualtats i promogui el valor de la igualtat i la diversitat a l’aula. A més, treballa per introduir la competència transversal de "compromís ètic i global" en tots els programes formatius, a partir del marc que aporta la mateixa Agenda 2030. Aquesta competència inclou la perspectiva de gènere, desenvolupada per la Unitat d'Igualtat de la UOC i relacionada intrínsecament amb l'ODS número 5 ("Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes").

En l'àmbit mediambiental, la Universitat treballa en un pla d'acció de sostenibilitat mediambiental, que vetlla per una institució més sostenible i, sobretot, compromesa amb el medi ambient. Dins el Consell d'Universitat, òrgan representatiu de la comunitat universitària, s'ha creat un grup de treball, que vetllarà per impulsar diversos projectes participatius que promoguin la sostenibilitat entre la comunitat UOC, en línia amb l'ODS 13 ("Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes"). Per exemple, el 2021 es van organitzar les Jornades UOC del Medi Ambient i diversos tallers amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. 

A més, la UOC desenvolupa diverses accions adreçades tant a la comunitat universitària com a la societat en general, per contribuir a l'assoliment dels reptes que plantegen els diferents ODS. Entre aquestes accions destaquen la coorganització de les VI Jornades OCUD, celebrades per primera vegada en format virtual, i que van debatre sobre les claus de la cooperació universitària per al desenvolupament; l'elaboració del Toolkit UOC per a la transformació digital de les entitats socials, una guia dirigida al tercer sector amb recursos per adaptar l'activitat presencial a un entorn virtual o mixt, o l'organització d'un cicle de converses en línia sobre l'accés global a les vacunes contra la COVID-19. La UOC també impulsa projectes de voluntariat relacionats amb la consecució de l'Agenda 2030. 

La UOC també impulsa projectes de voluntariat relacionats amb la consecució de l'Agenda 2030.

 

L'Agenda 2030 a la Universitat Oberta de Catalunya

A la UOC, apostem per situar el desenvolupament sostenible al centre de la nostra missió com a institució d'ensenyament superior i, per tant, vetllarem per assegurar la coherència del compromís amb els ODS en els nostres àmbits d'actuació.
 

Quin impacte social té l'activitat de la UOC?

La UOC impulsa el seu impacte social per mitjà del coneixement que es genera amb la recerca, adreçada a trobar respostes a alguns dels principals reptes de la societat, que es comparteix amb l'estudiantat i que es transfereix a la societat. Aquest impacte és més significatiu quan la Universitat col·labora amb els governs i els organismes internacionals, l'Administració pública, les organitzacions i les entitats socials dels diferents territoris per fer recerca i innovació, voluntariat i pràctiques socials.

Un exemple de la connexió amb els actors i col·lectius socials, als quals l'estudiantat contribueix de manera directa mitjançant la seva recerca, són els projectes participatius en els treballs finals de grau i màster, una alternativa que ajuda a desenvolupar i millorar competències socials i a impulsar processos de cocreació de coneixement. L'estudiantat interessat en la recerca participativa pot col·laborar amb les entitats del tercer sector per resoldre una necessitat real de manera conjunta. 

Treballs Finals Participatius

En els treballs finals participatius, professorat, estudiantat i entitats determinen la hipòtesi del treball i col·laboren de manera estreta durant tot el procés, per tal d'aconseguir un impacte social real de la seva recerca.
 

Quins programes de voluntariat impulsa la UOC?

L'enfocament acadèmic, la metodologia, les aules globals i el model d'acompanyament a l'estudiant de la UOC contribueixen a formar agents de canvi capaços de millorar el seu entorn i augmentar la qualitat de vida de les persones. El voluntariat és una manera pràctica de complementar l'empoderament de l'estudiantat gràcies a l'experiència vivencial.

La UOC col·labora amb les entitats socials dels territoris on té estudiants per tal de potenciar el voluntariat social i, així, acostar la Universitat al tercer sector i potenciar relacions que incrementin l'impacte social de la comunitat universitària. La UOC ofereix els dos tipus de voluntariat universitari següents:

  • Voluntariat amb entitats socials i del tercer sector: projectes relacionats amb l'Agenda 2030, que promouen el desenvolupament de les competències socials i els valors de cooperació i justícia social (per exemple, lluita contra l'escletxa sociodigital i de gènere, mentoria inclusiva de jovent i infants en risc d'exclusió social, empoderament de la dona, acompanyament psicoemocional i jurídic a malalts, economia social i ocupabilitat de col·lectius vulnerables i conscienciació davant les desigualtats globals). La UOC reconeix les experiències de voluntariat amb les entitats amb les quals col·labora institucionalment en forma de crèdits RECAAU (en les titulacions de grau). En l'actualitat, treballa amb una vintena d'entitats, entre les quals destaca la incorporació de Justícia i Pau, Programa català de refugi, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) o Fundació AYO - Accelerating Youth Opportunities. 
  • Voluntariat de programes propis, mitjançant la participació en les iniciatives següents: 
    • Programa d'acollida per a persones refugiades i sol·licitants d'asil: facilita l'accés a la Universitat de persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili forçat. Impulsat per l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC, el programa compta amb la col·laboració del Comitè Català de l'ACNUR i d'entitats com Maingate i Abrazo Cultural. Des del curs 2016-2017, més de 100 voluntaris de la comunitat universitària han acompanyat prop de 120 persones refugiades. Entre les darreres accions destaquen les mesures adoptades, a partir del mes de març de 2022, amb persones procedents d'Ucraïna o que resideixen en el territori en conflicte. La UOC també té presents els estudiants dels països limítrofs que també estan patint les conseqüències de la guerra, com són Rússia, Bielorússia, Letònia, Lituània, Polònia o Moldàvia. 

Els estudiants també poden contribuir al finançament dels projectes socials que impulsa la UOC mitjançant la matrícula solidària, una aportació econòmica de 10 € que l'estudiantat té l'opció de fer en matricular-se. Només cal marcar l'opció "Aportació UOC cooperació" en formalitzar la matrícula.

Més informació a UOC / Cooperació i implicació social

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP