GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

Qui som

La UOC és una universitat que fa servir un sistema no presencial d'aprenentatge. Té per missió formar les persones al llarg de la vida, i disposa d'una oferta formativa en línia, acreditada i reconeguda internacionalment, que s'adapta a cada moment vital i professional.

S’hi estudia per mitjà d’un Campus Virtual, per internet, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. L’estudiant té accés, mitjançant el Campus, a les aules virtuals, que són els espais d’aprenentatge on troba els professors de cada assignatura, el tutor, els companys, les activitats, els continguts i les eines per a aprendre. Al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària. 

La UOC té una oferta formativa que s’adapta a cada moment vital i professional, la qual es defineix i s’actualitza periòdicament a partir de les demandes de la societat i del teixit econòmic i empresarial. És una oferta en evolució constant, d’acord amb les necessitats canviants de tipus professional i personal. 

D’una banda, hi ha l’oferta universitària convencional: basada en graus, màsters universitaris i doctorats. Aquesta és l’oferta oficial, que es complementa amb títols propis. Està acreditada per les agències de qualitat i segueix els estàndards del sistema universitari europeu. Una part d’aquesta oferta l’ofereix en col·laboració amb altres universitats. 

D’altra banda, hi ha l’oferta formativa que va més enllà de la universitària oficial: cursos breus professionalitzadors, seminaris, idiomes i formació professional de grau superior. Aquesta oferta es vehicula mitjançant UOC X. 

A més, la UOC també ofereix formació a mida per a empreses i corporacions. Mitjançant UOC Corporate, posa a la disposició de les empreses programes formatius específics per a contribuir al creixement dels seus professionals, impulsar-ne la transformació i millorar-ne la competitivitat.

Disposa d’un model d’aprenentatge propi, basat en l’acompanyament continu de l’estudiant i en la resolució d’activitats. Tant la manera d’aprendre com la seva oferta docent faciliten començar a estudiar o tornar a estudiar en qualsevol moment i situació de la vida.

L’estudiant de la UOC té un perfil singular: no es dedica exclusivament a estudiar, i quan es gradua té un alt nivell en competències digitals, organitzatives i de treball col·laboratiu.

La UOC és una universitat que fa recerca, la qual es focalitza en l’aprenentatge en línia (e-learning), la salut digital (e-health) i la societat del coneixement, a banda dels àmbits propis dels set estudis en què s’organitza. 

Per potenciar la recerca, la UOC ha creat tres centres de recerca:

  • Té un institut especialitzat en l’aprenentatge en línia: l’eLearn Center (eLC). Promou la recerca aplicada i la innovació docent en l’aprenentatge digital.
  • Té un institut de recerca especialitzat en internet i els efectes de la tecnologia sobre l’activitat humana: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Es caracteritza perquè els equips i la recerca són interdisciplinaris.
  • Té un institut especialitzat en salut digital (salut, qualitat de vida i TIC): l’eHealth Center (eHC). 

Més enllà d’aquesta recerca especialitzada, a la UOC es fa recerca en l’àmbit dels 7 estudis: Arts i Humanitats; Psicologia i Ciències de l’Educació; Ciències de la Informació i de la Comunicació; Dret i Ciència Política; Economia i Empresa; Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, i Ciències de la Salut. 

La UOC té 43 grups de recerca, més de 400 investigadors i una Escola de Doctorat. L’impuls a la recerca i la transferència del coneixement sense restriccions són dos dels objectius que il·lustren la voluntat de la UOC d’esdevenir una universitat amb impacte social. N’esmentem tres exemples: les revistes científiques són d’accés lliure, té un arxiu públic en línia (O2, l’Oberta en obert: el repositori institucional) amb materials docents, articles de recerca i vídeos per a l’aprenentatge, i disposa d’una plataforma de foment de l’emprenedoria i la innovació: HUBBIK.

La UOC té estudiants en 134 països que comparteixen el Campus Virtual, amb la qual cosa fomenta la interculturalitat. En total, la UOC té més de 70.000 estudiants, gairebé 71.500 graduats i un cos docent format per 4.200 professors.

És una universitat impulsada pel Govern de Catalunya per donar un servei públic, amb vocació global, i s’organitza per mitjà d’una gestió privada. Aquesta constitució i aquesta vocació la fan una universitat inclusiva, que promou la igualtat d’oportunitats i que té un compromís especial amb l’accés obert al coneixement.

Es va crear el 1995 i va ser la primera universitat en línia del món.

Quina és la seva raó de ser?
La UOC aspira a formar persones que, en qualsevol moment de la vida, vulguin transformar la seva existència i tenir un paper en el seu entorn, esdevenint ciutadans i professionals globals, altament preparats, amb esperit crític i valors sòlids.
 
És una universitat inclusiva, que promou la igualtat d’oportunitats i entén l’educació com a motor transformador de les persones i els col·lectius. L’objectiu de la UOC és oferir ensenyament superior de qualitat per a tothom.
 
Hi ha qui veu les coses abans que ningú...
«Un dia, els professors podran adaptar totes les matèries a les habilitats de cada estudiant» (Isaac Asimov, 1988)

El 1988 només era un somni. Des del 1995, una realitat...

Quan va néixer la UOC?

La UOC va néixer l’any 1995, abans de la popularització d’internet: va ser la primera universitat exclusivament en línia del món. Va començar amb 206 estudiants matriculats. Avui, gairebé 25 anys després, té més de 70.000 estudiants, 71.500 graduats i 4.200 docents.

La UOC forma part del sistema universitari públic català i espanyol. És impulsora i membre de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i membre de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). El rector assisteix com a membre de ple dret a les reunions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d’Universitats.

Universitat global amb impacte social

La UOC fa una aposta decidida per obrir-se al món. Ho fa compromesa amb l’Agenda 2030 i teixint aliances promogudes a partir del respecte i la col·laboració, d’acord amb la seva missió i valors.

Missió, visió i valors

L’objectiu de la UOC d’esdevenir una universitat global es deu a la necessitat d’estendre l’ensenyament com a motor del desenvolupament i el benestar de la població arreu del món. La globalització del coneixement i el predomini de les xarxes internacionals en l’àmbit de la recerca exigeixen que les universitats esdevinguin sistemes oberts, atents a les oportunitats que es generen per als estudiants i per al professorat a escala global.

D’una banda, la UOC inclou accions concretes en els programes formatius amb la voluntat de formar ciutadans i professionals globals, com ara competències transversals, pràctiques socials i internacionals, etc. De l’altra, desenvolupa projectes temàtics específics relacionats amb la docència i la recerca, des de la salut i el benestar fins a les ciutats i les comunitats sostenibles, passant per molts altres. En aquest sentit, transfereix a la societat solucions tecnològiques, patents i tecnologies per a demanar llicències, aplicacions, empreses derivades (spin-offs) i serveis entre la Universitat i l’empresa.

La voluntat de ser una universitat global es tradueix en el manteniment d’aliances, projectes i col·laboracions amb universitats i institucions d’arreu amb l’objectiu de contribuir a formar ciutadans globals, augmentar l’impacte del coneixement que es genera a la UOC i millorar-ne la competitivitat. Així, participa en 57 projectes internacionals de recerca i col·labora amb organismes internacionals com l’Institut de les Nacions Unides per a la Formació Professional i la Recerca (UNITAR), l’Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). La UOC és la primera universitat en línia que presideix el Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), xarxa iberoamericana d’universitats que posa l’accent en la qualitat de la docència i la recerca.

A escala global, la UOC ha estat designada «SDG 3 Champion» per l’Associació Internacional d’Universitats (IAU) i forma part del grup de treball de la IAU sobre tecnologia i ensenyament superior, de l’EUA Open Access Group i dels centres col·laboradors de l’OMS en salut digital.

Actualment, la Universitat assumeix la presidència de la xarxa CINDA i la vicepresidència de recerca de la Xarxa Europea d’Aprenentatge en Línia i a Distància (EDEN).

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP