GUIA DE L'ESTUDIANT 2018-2019

Qui som

La UOC és una universitat innovadora, de prestigi i reconeguda internacionalment, que està especialitzada en la formació en línia. Ofereix formació oficial i pròpia de qualitat a persones que volen formar-se i transformar-se de manera contínua.

Què distingeix el model de la UOC?

El principal tret distintiu és la manera d’aprendre: a la UOC s’aprèn per mitjà de projectes i activitats, tant individualment com col·laborativament. Es fa a partir d’un model educatiu flexible i personalitzat, en el qual els estudiants gestionen el seu propi temps i sempre són acompanyats per docents experts en la matèria i en docència en línia. 

La UOC fa recerca, transferència i innovació en els àmbits de coneixement que li són propis: 

  • L’aprenentatge en línia (e-learning).
  • La salut en línia (e-health).
  • L’impacte de la tecnologia en la societat. 

La UOC innova constantment la seva manera de fer docència a partir dels resultats obtinguts, i en fa retorn a la societat mitjançant la transferència de coneixement i la difusió en obert.

Aspira a formar persones que, en qualsevol moment de la vida, vulguin transformar la seva existència i tenir un paper en el seu entorn, esdevenint ciutadans i professionals globals, altament preparats, amb esperit crític i valors sòlids.

Hi ha qui veu les coses abans que ningú...
«Un dia, els professors podran adaptar totes les matèries a les habilitats de cada estudiant» (Isaac Asimov, 1988)

El 1988 només era un somni. Des del 1995, una realitat...

Quan va néixer la UOC?

L’any 1995, abans de la popularització d’internet, va néixer la UOC: la primera universitat en línia del món, concebuda totalment a internet. Va començar amb 206 estudiants matriculats. Avui, 23 anys més tard, compta amb 58.792 graduats, 54.022 estudiants i 3.692 docents

Va ser una iniciativa impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per a proporcionar accés a l’aprenentatge al llarg de la vida amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Disposa d’un model educatiu propi que s’adapta a les necessitats de l’estudiant i li permet desenvolupar competències professionalitzadores.

És una universitat pública o privada?

És una universitat que presta un servei públic i es gestiona de manera privada mitjançant una fundació sense ànim de lucre. Forma part del sistema universitari públic català i espanyol. Les titulacions que ofereix són oficials i avalades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació espanyola (ANECA), que asseguren el rigor i l’acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Més informació sobre la consideració jurídica de la UOC

Quins són els valors de la UOC?

Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són:

  • Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la innovació com a constant de l’organització.
  • Respecte: per les persones, les idees, les cultures i el món.
  • Transparència: en les informacions, en les dades i en els processos.
  • Professionalitat: apoderant les persones que formen part de l’organització, reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
  • Sostenibilitat: econòmica, social i ambiental de l’activitat que emprèn la nostra organització.

Coneix la missió, la visió i els valors de la UOC

Reinventant la universitat

La UOC entén la universitat com una institució cridada a tenir un alt impacte i rendibilitat social i, per fer-ho possible, assumeix el repte d’avançar-se a les necessitats educatives de la societat. Avui ja se sap que, en els propers anys, la formació contínua serà encara més important, i la UOC vol liderar aquesta nova manera d’ensenyar per competències interdisciplinàries.

Fa una aposta decidida per estar al món global i estar-hi d’una manera compromesa i coherent amb els seus valors. L’objectiu d’esdevenir una universitat global es deu a la necessitat d’estendre l’educació com a motor del desenvolupament i el benestar de la població a tot el món. 

L’any 1995, la UOC va reinventar la universitat. Ara, vol tornar a reinventar-se per construir la #novaUOC: una universitat global, innovadora i flexible preparada per als reptes del segle XXI.

Consulta el Pla estratègic 2014-2020 de la UOC

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP