Asturià


Informes i enquestes

Català Anglès Francès
L'asturiÓ a Espanya  


Enllaços

http://www.asturies.org/asturianu
Espaciu y tiempu de la llingua asturianu. Information on Asturian language and culture.

http://www1.asturnet.es/alla/
Academia de la llingua asturiana