Mirandès


Informes i enquestes

Català Anglès Francès
El mirandès a Portugal  


Enllaços

http://www.cm-miranda-douro.pt/concelho/mirandes.htm
Mirandese (Conselho de Miranda do Douro)