Presentació

El projecte Euromosaic té el seu origen en una convocatòria de la Direcció General XXII de la Comissió Europea (DG XXII) amb la intenció de dissenyar un projecte de recerca que definís la situació actual de les llengües minoritàries de la Unió Europea, atesa la manca de dades fiables sobre aquesta tema que existia en aquell moment.

En tant que al llarg dels anys 1992-93, la Comissió desitjava dur a terme una nova política respecte de les llengües i cultures minoritàries, va decidir procedir a aquesta convocatòria a fi i efecte d'establir el potencial dels diferents grups lingüístics en funció de la seva capacitat de producció i reproducció, i de fer front als obstacles que n'impedeixen el desenvolupament.

L'informe Euromosaic va ser elaborat per l'Institut de Sociolingüística Catalana (Barcelona); el Centre de Recherche sur le plurilinguisme (Brussel·les) i el Research Centre of Wales (Bangor) i incideix en el canvi de mentalitat que s'està produint quant al valor de la diversitat econòmica i de la integració europea. En aquest context, la llengua constitueix un element central de la diversitat, per la qual cosa, si la diversitat és una de les pedres angulars d'un desenvolupament innovador, és absolutament necessari promoure i reforçar la diversitat lingüística i cultural que existeix a la UE. L'informe també subratlla les dificultats que les limitacions pressupostàries actuals representen per a l'establiment d'una activa política de planificació i la necessitat d'endegar un Programa que estableixi els fonaments d'aquesta futura planificació.

A més de l'Informe general publicat per la Comissió l'any 1996 amb el títol de Euromosaic: producció i reproducció dels grups lingüístics minoritaris de la UE, el mateix equip de treball va elaborar més de 50 informes, tots amb la mateixa estructura, sobre les diferents comunitats lingüístiques. Els textos que posem a disposició del públic són les versions reduïdes d'aquests informes, que van ser elaborats a partir de le sprincipals fonts bibliogràfiques, i de les informacions que ens van facilitar els corresponsals que teníem en cadascuna de les comunitats estudiades, als quals vàrem demanar també d'esmenar i corregir els informes provisionals i intermediaris a mesura que s'anaven redactant.

Els tres directors del projecte (Miquel Strubell, Barcelona; Glyn Williams, Bangor i Peter Nelde, Brussel·les) agraeixen l'inestimable col·laboració de la Dra. Olga Profili, llavors a la DGXXII i actualment a la DGX, de Ms Helen Ó Murchú, expresidenta de l'EBLUL, i dels membres del Comitè Científic del projecte: Dr. Panayote Dimitras (Atenes), Dr. Hans Goebl (Viena), Dr. Durk Gorter (Ljouwert/Leeuwarden), Dr. Norman Labrie (Toronto), Dr. Robert Lafont (París), Dr. Tullio de Mauro (Roma), Dr. Antoni Milián (Barcelona), Dr. Pádraig Ó Riagáin (Dublin), Dr. Miquel Siguan (Barcelona) i Dr. Wolfgang Wolck (Buffalo).

Cadascun dels centres va constituir el seu propi equip de treball, d'entre els quals volem destacar aquí: Jackie Hall, Aina Villalonga i Marc Leprêtre (Barcelona), Delyth Morris, Linda Hughes i Colin Baker (Bangor), i Peter Weber (Brussel·les).

Generalitat de Catalunya. Cultura. Llengua catalana.

Canolfan Ymchwil Cymru - Research Centre Wales

Katholieke Universiteit Brussel