La fotografia ha contribuït enormement a fer un inventari dels elements desapareguts a la ciutat contemporània. Aquesta memòria s'ha creat normalment de forma involuntària, però en algunes ocasions hi ha hagut la intenció de conservar la imatge d'allò que estava a punt de desaparèixer. A Barcelona, això va succeir, amb especial eficàcia, amb la plasmació gràfica dels carrers i dels edificis que havien de ser enderrocats per tal d'obrir la Via Laietana.

 

J. Domínguez
Cap a 1930
Còpia d'època
El quiosc de begudes obra de Josep Goday, instal·lat a la rambla de Canaletes el 1908 i eliminat el 1951
Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona